Pia Lo­hi­kos­ki tyy­ty­väi­nen bud­jet­tiin – ra­haa hy­vin­voin­tiin, työl­li­syy­teen ja kou­lu­tuk­seen

Eduskunnan valtiovarainvaliokunta julkisti tänään esityksensä valtion vuoden 2020 talousarvioesitykseen. Mietinnössään valtiovarainvaliokunta esittää 40 miljoonan euron lisäyksiä hallituksen esitykseen.

Vasemmistoliittoa hallitusryhmien välisissä neuvotteluissa edustanut kansanedustaja, valtiovarainvaliokunnan vastaava Pia Lohikoski on tyytyväinen sekä hallituksen alkuperäiseen esitykseen että valiokunnan lisäys- ja muutosehdotuksiin.

– Hyvinvointivaltio on vaimentanut koronakriisin iskuja. On tärkeää, että hallitus ohjaa mittavan tukipaketin kunnille myös ensi vuonna, jotta kuntien elintärkeät palvelut turvataan, Lohikoski sanoo.

Hallitus katsoo eteenpäin ja pidentää oppivelvollisuutta samalla kun investoidaan kaikkiin koulutusasteisiin ja jatkuvaan oppimiseen.

Kuntien hyvinvointi- ja peruspalveluita vahvistetaan ensi vuonna 1,45 miljardilla eurolla. Lisäksi hallitus on sitoutunut korvaamaan kaikki koronan hoitoon liittyvät kustannukset.

Koronakriisistä palautuminen tulee vaatimaan aikaa. Valtiovarainvaliokunta katsoo perustelluksi, että myös vuonna 2021 jatketaan elvyttävää finanssipolitiikkaa tukemalla työllisyyttä, tuotantoa ja talouden toimeliaisuutta.

– Elvyttävä talouspolitiikka on kriisin keskellä tärkeintä työllisyyspolitiikkaa. Olen myös erittäin iloinen siitä, että hallitus katsoo eteenpäin ja pidentää oppivelvollisuutta samalla kun investoidaan kaikkiin koulutusasteisiin ja jatkuvaan oppimiseen.

Vuonna 2021 oppivelvollisuuden laajentamiseen on varattu 22 miljoonaa euroa. Oppilas- ja opiskelijahuollon palveluihin perusopetuksessa ja toisella asteella kohdennetaan 10 miljoonaa euroa ensi vuonna. Vaalikauden aikana toteutetaan muun muassa mittava yli 300 miljoonan euron Oikeus oppia -hanke varhaiskasvatuksessa ja perusopetuksessa sekä kohdennetaan 270 miljoonaa euroa ammatillisen koulutuksen laadun ja tasa-arvon kehittämiseen.

Valtiovarainvaliokunnan käsittelyssä hallitusryhmät päättivät lisäksi useista lisäsatsauksista ensi vuodelle. Lohikoski nostaa esille satsaukset luontokohteisiin ja liikennehankkeisiin, joita painotettiin liikenneturvallisuuden ja kevyen liikenteen näkökulmista. Valtiovarainvaliokunta kohdensi lisäyksiä myös lasten lukutaitohankkeisiin, opettajien täydennyskoulutukseen, kulttuurihankkeisiin sekä kansalaisjärjestöille.

Valtion vuoden 2021 talousarvio hyväksytään eduskunnassa ennen joulua.