Poh­jois­mai­sen ryh­män ra­ken­tu­mi­nen Na­ton si­säl­le on toi­vot­ta­vaa

Vasemmistoliiton eduskuntaryhmän puheenjohtaja Jussi Saramo oli tyytyväinen siihen, että ulkoasiainvaliokunta sai Nato-jäsenyydestä aikaiseksi yksimielisen mietinnön, jossa pohjoismainen ulottuvuus korostuu. Saramo piti vasemmistoliiton ryhmäpuheenvuoron tiistaina eduskunnassa keskustelussa Suomen Nato-jäsenyydestä ulkoasiainvaliokunnan mietinnön pohjalta.

– Saimme valiokunnassa kuulla monenlaisia punnittuja analyysejä, joiden pohjalta pystyimme lopulta tekemään yksimielisen mietinnön. Naton jäsenyyden puolesta puhui vahvimmin hyökkäyksiä ennaltaehkäisevä pidäke. Keskeistä oli myös uhka ajautumisesta Venäjän etupiiriin rauhanomaisessakin arjessa, kun Venäjä itse kyseenalaisti mahdollisuutemme suvereenina maana päättää omista turvallisuusratkaisuistamme, Saramo sanoi.

On tärkeää, että valiokunnan mietinnössä korostuvat pohjoismaisuus, pragmaattisuus ja puolustuksellisuus.

– On tärkeää, että valiokunnan mietinnössä korostuvat pohjoismaisuus, pragmaattisuus ja puolustuksellisuus, EU:n roolia kokonaisturvallisuuden rakentajana unohtamatta. Näistä lähtökohdista Suomen jäsenyyttä on lähdettävä rakentamaan, Saramo sanoi puheessaan.

Saramon mielestä Pohjoismaisen ryhmän rakentuminen Naton sisälle on toivottavaa.

– Samoin eurooppalaisen yhteistyön ja avunantovelvoitteen konkretisoituminen lisäävät turvallisuuttamme siinäkin tilanteessa, jos Yhdysvalloissa jälleen kyseenalaistetaan turvatakuut, Saramo muistutti.

Vasemmistoliiton ryhmä on keskustellut Nato-jäsenyyden eri puolista perusteellisesti. Erilaisten painotusten johdosta vasemmistoliiton eduskuntaryhmästä tulee tukea sekä ulkoasiainvaliokunnan mietinnölle, että edustaja Mustajärven ehdotukselle, jonka hän omassa puheenvuorossaan tulee tekemään.