Pro­sent­ti val­tion bud­je­tis­ta tai­teel­le ja kult­tuu­ril­le

Vasemmistoliitto haluaa paikata kulttuurin rahoitusvajetta ja esittää taiteelle ja kulttuurille pysyvää prosentin rahoitusosuutta valtion budjetista.

Hallituksen ensi vuoden budjettiesityksessä kulttuurin rahoitus on 0,8 prosenttia budjetin loppusummasta. Taso on pysynyt samana jo pitkään, vaikka tarve lisärahoitukselle on suuri.

Taiteilijoiden lukumäärä on kasvanut, heidän toimeentulonsa on yleisesti ottaen heikkoa ja apurahajärjestelmät eivät ole pysyneet kehityksen mukana. Taiteen ja kulttuurin julkinen rahoitus on polkenut paikallaan. Kulttuurin valtionosuusjärjestelmän uudistaminen on jäänyt tekemättä rahoituksen puutteen vuoksi.

Vasemmistoliiton puheenjohtaja Li Anderssonin mielestä nyt on hyvä aika korjata kulttuurin rahoitusvaje ja sitoa taiteen ja kulttuurin rahoitus prosenttiin budjetista.

– Taide ja kulttuuri ovat kiinteä osa sivistystä ja ihmisyyttä sinänsä. Kulttuurilla on myös todennettuja hyvinvointivaikutuksia. Kulttuurin rahoitus on saatava kestävälle uralle ja turvattua vähintään prosentin tasolle, Andersson vaatii.

Taiteen ja kulttuurin rahoituksen nostaminen prosenttiin budjetista vaatii ensi vuodelle noin sadan miljoonan euron lisämäärärahan. Vasemmistoliiton eduskuntaryhmä jättää lisämäärärahasta talousarvioaloitteen.

Taiteen ja kulttuurin prosenttiperiaate on tullut tutuksi rakennushankkeista, joissa taidehankintoihin on osoitettu prosentti uudisrakennuksen tai korjaushankkeen määrärahoista. Periaatetta on laajennettu myös sosiaali- ja terveydenhuoltoon, jossa ”prosenttitaiteella” on vahvistettu taide- ja kulttuurilähtöisiä hyvinvointipalveluja.

– Prosenttiperiaate on käyttökelpoinen myös valtion budjetin tasolla. Kulttuurimäärärahojen nostoon on myös varaa. Sadan miljoonan lisäpanostus on suuruudeltaan samaa luokkaa kuin hallituksen käyttöön ottama verotuksen yrittäjävähennys. Se on vajaa puolet siitä, mitä hallitus ohjaa ensi vuoden budjetissa sote- ja maakuntauudistuksen ”valmistelun ja toimeenpanon tukeen ja ohjaukseen” tilanteessa, jossa koko uudistus on vielä täysin auki, Andersson vertaa.

Noin puolet kulttuurin ja taiteen tuesta valtion budjetissa rahoitetaan rahapelitoiminnan tuotolla.

Lue lisää aiheesta muistiostamme Prosentti valtion budjetista taiteelle ja kulttuurille (pdf)