Puo­lue­val­tuus­ton pu­heen­joh­ta­ja Kor­te­lai­nen: Ko­ro­na­krii­si te­ki nä­ky­väk­si yh­teis­kun­tam­me suu­rim­man vah­vuu­den

Puoluevaltuuston puheenjohtaja Miikka Kortelaisen puhe puoluevaltuustolle 21.11.2020.

Arvoisat puoluevaltuutetut sekä kaikki muut läsnäolijat,

kukapa osasi ajatella reilu vuosi sitten Kuopion puoluekokouksessa sitä, millaisessa maailmassa elämme vuotta myöhemmin. Tuskin kukaan meistä. Olemme näinä poikkeuksellisina aikoina tottuneet olemaan vähän väliä uuden äärellä, niin nytkin. Ensimmäistä kertaa vasemmistoliiton puoluevaltuusto on koolla kaksipäiväisessä kokouksessa täysin etänä.

Olemme joutuneet muuttamaan omaa toimintaamme ja tottumuksiamme runsaasti koronaviruksen aikaansaamien poikkeusolojen vuoksi. Väitän kuitenkin, että meillä kaikilla on voimavaroja ja mahdollisuuksia elää tässä muutoksessa. Kaikilla suomalaisilla näitä voimavaroja ja mahdollisuuksia ei kuitenkaan ole. Tahdon julkisesti lausua kiitoksen maamme hallitukselle, joka on tehnyt selvän arvovalinnan pitää tässä poikkeuksellisessa tilanteessa huolta kaikista suomalaisista ja ennenkaikkea niistä, joilla ei siihen omia mahdollisuuksia ole.

Siivoojat ja ruokapalvelutyöntekijät, hoitohenkilökunta, koulujen ja oppilaitosten työntekijät sekä monet monet muut ovat työllään ja suoranaisella venymisellään taanneet hyvinvointivaltion toiminnan myös tässä haastavassa tilanteessa.

Yksinomaan maamme hallitus ei voi kuitenkaan kunniaa tästä itselleen ottaa, vaan kiitos kuuluu kaikille niille ihmisille, jotka ovat omilla ponnistuksillaan edesauttaneet selviytymistämme haastavasta tilanteesta. Siivoojat ja ruokapalvelutyöntekijät, hoitohenkilökunta, koulujen ja oppilaitosten työntekijät sekä monet monet muut ovat työllään ja suoranaisella venymisellään taanneet hyvinvointivaltion toiminnan myös tässä haastavassa tilanteessa.

Viimeistään koronakriisi on tehnyt näkyväksi suomalaisen yhteiskunnan suurimman vahvuuden; vahvan julkisen sektorin. Laadukas varhaiskasvatus ja koulutusjärjestelmä, sosiaali- ja terveydenhuolto ja muu julkinen palvelutuontanto eivät kuitenkaan ole mitään itsestäänselvyyksiä, ne ovat pitkäjänteisen työn tulos. Ne ovat myös asioita, joiden puolesta ja joiden kehittämiseksi meidän pitää tehdä väsymättä töitä.

Jos joskus, niin nyt hallituspuolueena, opetusministeriötä ja sosiaali- ja terveysministeriötä johtaessamme meillä vasemmistossa on erinomaiset mahdollisuudet tehdä tulevaisuusorientoitunutta politiikkaa suomalaisten hyvinvoinnin lisäämiseksi pitkälle tulevaisuuteen.

Valtakunnan politiikan merkityksellisyydestä huolimatta on hyvä tunnistaa, että kunnallinen päätöksenteko on toinen merkittävä vallankäytön paikka, jossa tehdään ratkaisuja ihmisten arkeen liittyen. Ne ratkaisut liittyvät esimerkiksi siihen, millaisia terveydenhuollon palveluita saamme, kuinka paljon yhdessä koululuokassa on lapsia tai missä kunnossa tiet ja pyörätiet kunnassamme ovat.

Vasemmisto on yhteiskuntaa kehittävä ja tulevaisuuteen katsova voima, annetaan sen näkyä ja kuulua kaikkialla Suomessa valtuustosaleissa, toreilla, sosiaalisessa mediassa ja kaikkialla jokapäiväisessä arjessamme.

Meidän on tehtävä töitä sen puolesta, että puolen vuoden päästä käytävien kuntavaalien jälkeen vasemmistolainen ääni kuuluu entistä vahvempana kunnallisessa päätöksenteossa. Ja se ääni, se ei sano pelkästään ei heikennyksille sosiaali- ja terveydenhuoltoon tai leikkauksille varhaiskasvatukseen ja koulutukseen. Se sanoo kyllä oikeudenmukaiselle sosiaali- ja terveydenhuollolle, se sanoo kyllä laadukkaalle varhaiskasvatukselle ja koulutukselle, se sanoo kyllä tasa-arvoisille kuntapalveluille ja se sanoo kyllä hyvälle työelämälle.

Vasemmisto on yhteiskuntaa kehittävä ja tulevaisuuteen katsova voima, annetaan sen näkyä ja kuulua kaikkialla Suomessa valtuustosaleissa, toreilla, sosiaalisessa mediassa ja kaikkialla jokapäiväisessä arjessamme.

Vasemmistolaisten päätöksentekijöiden, niin nykyisten kuin tulevienkin, pitää pystyä kirkastamaan päätöksenteossa ihmisille ne arvot, jotka me yhdessä jaamme. Meidän pitää pystyä esittämään selkeästi ne vaihtoehdot, joilla rakennamme kestävää tulevaisuutta. Meidän pitää pystyä tekemään näkyväksi ne keinot, joilla turvaamme ihmisarvoisen elämän ja laadukkaat palvelut muuttuvassa maailmassa, myös tulevaisuudessa.