Puo­lus­tus­voi­mien vai­ku­tuk­set Suo­men hii­li­neut­raa­li­suus­ta­voit­tee­seen pää­se­mi­seen on huo­mioi­ta­va

Vasemmistoliiton eduskuntaryhmä on huolissaan Puolustusvoimien ilmastopäästöistä.

–  Ilmastonmuutos on aikamme suurin turvallisuusuhka. Jotta Suomi saavuttaa hiilineutraaliuden vuonna 2035 on myös armeijan hankinnoissa huomioitava ilmastopolitiikka, koska päästöjen vaikutus ilmakehässä on sama riippumatta siitä, miltä alalta ne syntyvät, vasemmistoliiton eduskuntaryhmän puheenjohtaja Jussi Saramo sanoo.

Scientists for Global Responsibility (SGR)-järjestön laskelmien mukaan maailman aseteollisuus ja asevoimat tuottavat viisi prosenttia kaikista maailman ilmastopäästöistä.

– Tuleva HX-hävittäjähankinta on Suomen historian suurin asekauppa ja sillä on merkittävä vaikutus Suomen ilmastopäästöihin.

Huomionarvoista on, että Suomen ilmavoimat tuottaa yli puolet kaikista Puolustusvoimien toiminnan aiheuttamista kasvihuonekaasupäästöistä. Sotilasilmailun kuluttamasta polttoaineesta yli 90 prosenttia käytetään hävittäjäkalustolla annettavaan lentokoulutukseen.

– Tuleva HX-hävittäjähankinta on Suomen historian suurin asekauppa ja sillä on merkittävä vaikutus Suomen ilmastopäästöihin, puolustusvaliokunnan jäsen Markus Mustajärvi sanoo.

Hornet-kalusto on määrä korvata 64 uudella monitoimihävittäjällä, päätöstä odotetaan lähiviikkoina. HX-hankkeen hinta-arvio on tällä hetkellä 10 miljardia euroa ja elinkaarikustannukset voivat olla jopa kaksinkertaiset hankintahintaan nähden.

– Ilmastovaikutusten tarkastelu on tärkeää, sillä sotilaskoneiden polttoaineenkulutus vaihtelee konetyypistä riippuen ja se on iso osa käyttö- ja ylläpitokustannuksia. Näin ollen polttoainekustannukset ovat myös merkittävä osa koneiden elinkaarikustannuksia, joiden arvioista on esitetty julkisuudessa epäilyjä, Mustajärvi sanoo.