Said Ah­med: Myös sa­teen­kaa­ri­per­hei­den lap­sil­la on oi­keus van­hem­piin ja hy­vään per­hear­keen

Kansanedustaja ja lakivaliokunnan jäsen Suldaan Said Ahmed kertoo puolustavansa lasten yhdenvertaisia oikeuksia perhetaustasta riippumatta. Hän puhui eduskunnan täysistunnossa, jossa käsiteltiin valiokunnan mietintöä uudesta vanhemmuuslaista.

– Kaikkein tärkein tavoitteemme vanhemmuuslakia uudistaessa on luoda parempaa yhteiskuntaa lapsille, Said Ahmed kiteyttää.

Jokaisella lapsella on perhetaustastaan riippumatta yhdenvertaiset oikeudet.

Uudessa vanhemmuuslaissa on onnistuttu selkeyttämään vanhemmuuteen liittyvää sääntelyä. Lakitekstistä on myös saatu vähennettyä turhaa vanhempien sukupuolittamista. Said Ahmedin mukaan esityksessä on kuitenkin vielä puutteita. Hän vaatii, että moninaisten perheiden ja monen vanhemman perhesuhteiden oikeudellista vahvistamista on edistettävä jatkossa päättäväisesti ja lapsen edun mukaisesti.

– Lapsen oikeus vanhempiin on aivan keskeinen oikeus. Jokaisella lapsella on oltava perhetaustastaan riippumatta yhdenvertaiset oikeudet, hän sanoo.

Said Ahmed pitää esitystä tärkeänä askeleena oikeaan suuntaan, mutta se ei ota vielä riittävästi huomioon kaikkia perhetilanteita. Esimerkiksi useamman kuin kahden vanhemman perheet sekä transihmisten lasten oikeudet vaativat vielä lisää töitä.

Lapsen oikeus vanhempiin on keskeinen oikeus.

– Meidän on varmistettava, että myös sateenkaariperheiden lasten oikeus vanhempiin ja hyvään perhearkeen toteutuu, hän sanoo.

Said Ahmed pitääkin tärkeänä, että oikeusministeriössä on nyt käynnissä selvityksen teettäminen monimuotoisten perheiden kohtaamista lainsäädännöllisistä haasteista.

 

 

Kansanedustaja Suldaan Said Ahmedin puhe 14.6.2022

Arvoisa puhemies,

Vaikka puhummekin tänään vanhemmuuslaista, vanhemmuuden vahvistamisesta, vanhemmuuden tunnustamisesta, vanhemmuuden kumoamisesta ja vanhemmuuden valinnanvapaudesta, niin silti, ennen kaikkea, puhumme tänään lapsista. Sillä kaikkein tärkein tavoitteemme vanhemmuuslakia uudistaessa on luoda parempaa yhteiskuntaa lapsille.
Lapsen oikeus molempiin vanhempiin on aivan keskeinen oikeus. Jokaisella lapsella on perhetaustastaan riippumatta oltava yhdenvertaiset oikeudet. Tämä esitys on tärkeä askel oikeaan suuntaan.

Arvoisa puhemies,

Työtä on kuitenkin vielä tehtävänä. Esimerkiksi useamman kuin kahden vanhemman sekä transihmisten lasten oikeudet vaativat vielä lisää töitä. Onkin tärkeää, että oikeusministeriössä on käynnissä selvityksen teettäminen monimuotoisten perheiden kohtaamista lainsäädännöllisistä haasteista. Meidän on varmistettava, että myös sateenkaariperheiden lapsilla oikeus vanhempiin ja hyvään perhearkeen toteutuu.