Jus­si Sa­ra­mo ky­syy ko­ti­kun­nat­to­mien ko­ro­na­tes­tauk­sen kat­ta­vuu­des­ta

Kansanedustaja Jussi Saramo teki kirjallisen kysymyksen maksuttoman koronatestauksen kattavuudesta. Saramo arvioi kotikunnattomien ja etenkin paperittomien jäävän koronatestauksen ulkopuolelle, jos heillä ei ole siihen varaa.

– On inhimillisesti väärin ja kaikille vaarallisempaa, jos joukossamme on ihmisiä, jotka laskun pelossa eivät uskalla testauttaa ja hoidattaa tarttuvaa tautia, Saramo varoittaa.

THL on esittänyt, että testauksen ja hoidon pitäisi olla maksutonta kaikille, koska kyseessä on yleisvaarallinen tartuntatauti.

Joukossamme on ihmisiä, jotka eivät laskun pelossa uskalla hoidattaa tarttuvaa tautia.

Viime viikkoina on uutisoitu useista koronatartuntaryppäistä ulkomaalaisten työntekijöiden keskuudessa rakennustyömailla ja marjatiloilla.

– Yrityselämä on vaatinut rajojen avaamista siirtotyöläisille, mutta ei aina ole maksanut heidän testaamistaan, Saramo sanoo.

Asiakasmaksulain mukaan kotikunnattomat eivät saa kiireetöntä testausta ja hoitoa maksutta. Tämä koskee esimerkiksi opiskelijoita, jotka eivät työskentele Suomessa, diplomaatteja, lähetettyjä työntekijöitä, au paireja ja paperittomia.

– Diplomaateilla on vakuutussuoja, mutta moni muu joutuu miettimään, onko testiin varaa, Saramo sanoo.

Testauksen ja hoidon pitäisi olla maksutonta kaikille, koska covid-19 on yleisvaarallinen tartuntatauti.

Kunnille ei ole annettu yhteistä ohjeistusta tai tukea testaamiseen lisätalousarviossa. Esimerkiksi Helsinki ja Espoo eivät peri maksuja paperittomilta, mutta moni muu kunta perii.

Saramo osoitti kirjallisen kysymyksensä palveluista ja tartuntatautien torjunnasta vastaavalle ministerille.

 


Kirjallinen kysymys KOTIKUNNATTOMIEN KORONATESTEISTÄ

Eduskunnan puhemiehelle

Viime viikkoina on uutisoitu useista koronatartuntaryppäistä ulkomaalaisten työntekijöiden keskuudessa rakennustyömailla ja marjatiloilla. Suomalainen yrityselämä on vaatinut rajojen avaamista siirtotyöläisille, mutta ei aina ole maksanut näiden testausta.

Asiakasmaksulain mukaan Suomessa kotikunnattomat eivät saa kiireetöntä testausta ja hoitoa maksutta. Tämä koskee monia eri ihmisryhmiä, esimerkiksi opiskelijoita, jotka eivät työskentele Suomessa, diplomaatteja, lähetettyjä työntekijöitä, au paireja ja paperittomia. Diplomaateilla on vakuutussuoja, mutta moni muu joutuu miettimään, onko testiin varaa. Tilanne vaihtelee myös kunnittain, kun Helsinki ja Espoo eivät peri maksuja paperittomilta, mutta moni muu kunta perii, koska kunnille ei ole annettu yhteistä ohjeistusta tai tukea testaamiseen lisätalousarviossa.

Myös THL on esittänyt kantanaan, että koska kyseessä on yleisvaarallinen tartuntatauti, pitäisi testauksen ja hoidon olla maksutonta kaikille. On inhimillisesti väärin ja kaikille vaarallisempaa, jos joukossamme on ihmisiä, jotka laskun pelossa eivät uskalla testauttaa ja hoidattaa tarttuvaa tautia.

Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten esitän asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan kysymyksen:

Miten palveluista ja tartuntatautien torjunnasta vastaava ministeri takaa kaikille – myös paperittomille – maksuttoman korona-testauksen ja hoidon? Miksi asiassa on viivytelty, vaikka ongelma nousi esille jo useita kuukausia sitten ja millä aikataululla asia hoidetaan kuntoon?

 

Helsingissä 24.7.2020

Jussi Saramo, vasemmistoliitto