Sa­ra­mo: Suo­men sää­det­tä­vä maas­ta­pois­tu­mis­ve­ro myös va­rak­kail­le yk­si­tyis­hen­ki­löil­le

Vasemmistoliiton ensimmäinen varapuheenjohtaja, kansanedustaja Jussi Saramo pitää välttämättömänä yksilöiden arvonnousuveron pikaista toteuttamista. Myös maastapoistumisveron nimellä kulkevan veron tarkoituksena on estää myyntivoittoja, perintöjä ja lahjoja koskevien verojen välttely. Nykyään varakas ihminen voi välttää näiden verojen maksamista siirtämällä kirjansa ennen omaisuuden luovuttamista sellaiseen maahan, jossa tällaisia veroja ei peritä.

– Nykyinen tilanne on epäoikeudenmukainen, sillä se mahdollistaa varakkaimmille verojen maksamatta jättämisen. Arvonnousuvero tai vastaavanlainen vero on käytössä lähes kaikissa Suomen verrokkimaissa. Suomen on asetuttava tässä asiassa länsieurooppalaisten maiden suuren enemmistön kanssa samalle linjalle, Saramo toteaa.

Arvonnousuveron toteuttaminen on Saramon mukaan kiireellistä, koska nykyään varakkaat voivat vapautua kaikista myyntivoitto-, lahja- ja perintöveroistaan hyödyntämällä esimerkiksi niin sanottuja vakuutuskuoria. Vakuutuskuorien ideana on siirtää verotusta siihen hetkeen, kun kuoriin sijoitetut tuotot nostetaan niistä ulos. Jos kuitenkin tuotot nostetaan vasta sen jälkeen, kun kirjat on siirretty veroparatiisiin, pystyy varakas ihminen välttämään tuottojen verotuksen kokonaan.

– Vakuutuskuoret ovat rikkaiden etuoikeus. Jotkut vakuutuskuorien tarjoajat edellyttävät, että kuorissa pitää olla vähintään miljoonissa pyörivä summa varallisuutta. Vakuutuskuorien käyttäminen rapauttaa veropohjaamme ja omalta osaltaan vaikeuttaa julkisen talouden tasapainon saavuttamista. Tilanne vaatii pikaista puuttumista, Saramo jatkaa.

Eduskunta hyväksyi loppuvuodesta 2019 yritysten veronvälttelyä estävän maastapoistumisveron. Hallitusohjelmassa on sovittu asian selvittämisestä myös yksityishenkilöiden osalta, ja perjantaina 7.2. valtiovarainministeriö julkaisi siltä vaaditun selvityksen. Selvityksessään valtiovarainministeriö toteaa, että useat näkökohdat puoltavat veron käyttöönottoa. Silti ministeriö suhtautuu veroon nihkeästi.

– Ei mitään uutta auringon alla. Valtiovarainministeriö ei jostain syystä ole aiemminkaan kannattanut veronkierron vastaisia toimenpiteitä. Valtiovarainministeriön perusteet vastustaa arvonnousuveroa ovat mielikuvituksellisuudessaan lähes kunnioitettavia, Saramo sanoo.

Valtiovarainministeriö esimerkiksi arvioi, että arvonnousuvero voisi vaikuttaa kielteisesti Suomen kilpailukykyyn ja houkuttelevuuteen muuttokohteena.

– Tämä on tyypillistä valtiovarainministeriön muutosvastarintaa. Ajatus siitä, että arvonnousuvero vähentäisi maahanmuuttoa, nojaa merkilliseen päättelyketjuun. Sen mukaan ulkomailta Suomeen muuttoa harkitseva ihminen saattaisi jättää muuttamatta tänne sen vuoksi, että hän ei voisi enää tulevaisuudessa siirtyä Suomesta johonkin verokeitaaseen ilman veroseuraamuksia. Uskooko joku todella tällaiseen ajatusketjuun?