Mat­ti Se­mi: Maa­han yk­sin saa­pu­neil­la lap­sil­la on pe­rus­ta­van­laa­tui­nen oi­keus elää oman per­heen­sä kans­sa

Kansanedustaja Matti Semin mukaan on tärkeää, että lapsen oikeus perheeseen toteutuu nykyistä paremmin silloin, kun alaikäinen lapsi saapuu yksin Suomeen.

Eduskunnan hallintovaliokunnan jäsen Semi puhui eduskunnan täysistunnossa, jossa käsiteltiin hallituksen esitystä ulkomaalaislain muuttamisesta. Esityksen tavoitteena on poistaa turvattua toimeentuloa koskeva edellytys yksin saapuneiden alaikäisten osalta.

Semin näkemyksen mukaan turvatun toimeentulon edellytystä ei pidä soveltaa silloin, kun perheenkokoajana on yksin saapunut alaikäinen. Alaikäisen perheenjäsenelle pitäisi olla mahdollista saada oleskelulupa.

– Toimeentuloedellytys ei saa muodostaa estettä lapsen perusvanlaatuiselle oikeudelle elää arkea ja juhlaa oman perheensä kanssa, Semi sanoo.

Oikeus omaan perheeseen on lapsen kehityksen kannalta olennaista. Semin mukaan tätä oikeutta ei saa viedä pois yhdeltäkään lapselta. Semi pitää sitä myös uuteen kotimaahan kotoutumisen kannalta erittäin tärkeänä asia.

Oikeus omaan perheeseen on lapsen kehityksen kannalta olennaista.

– Jokainen voi miettiä tilannetta, jossa itseltä olisi lapsuudessa viety mahdollisuus kotiin, jossa turvaa tuomassa ovat kaikkein läheisimmät ihmiset. Tuskin mikään voi syrjäyttää ihmistä yhteiskunnasta tehokkaammin kuin tuska läheisistä erottamisesta, Semi sanoo.

Semi muistuttaa, että Suomi on sitoutunut YK:n lapsen oikeuksien sopimukseen ja luvannut huolehtia jokaisen lapsen oikeudesta ylläpitää henkilökohtaisia suhteita ja suoria yhteyksiä vanhempiinsa, paitsi jos se on lapsen edun vastaista.

Lisäksi lapsen oikeuksien toteutumisen kannalta on olennaista tarkistaa lainsäädäntöä siten, oleskelulupamenettelyä nopeutetaan ja sujuvoitetaan.

 


Matti Semin puhe 6.9.2022

Arvoisa puhemies,

Lapsen oikeuksien takaaminen on meidän aikuisten tärkeimpiä tehtäviä. Se koskee kaikkia aikuisia tässä yhteiskunnassa. Mutta erityisesti, kun puhutaan meistä poliittista päättäjistä, lapsen edun takaaminen on oltava työssämme tärkeyslistan kärjessä. Kyse on ihmisoikeuksista, joiden edistäminen on kaikissa tilanteissa tärkeintä. Mikään ei mene ihmisoikeuksien turvaamisen ohi. Ne kuuluvat kaikille.

Ja siitä tässä lakiesityksessä on kysymys. Olemme YK:n lapsen oikeuksien sopimukseen sitoutuessamme luvanneet huolehtia siitä, että jokaisella lapsella on oikeus ylläpitää henkilökohtaisia suhteita ja suoria yhteyksiä kumpaankin vanhempaansa säännöllisesti, jollei se ole lapsen edun vastaista.

Tämän esityksen tavoitteena on, ettei toimeentuloedellytys muodosta estettä lapsen edulle. Se ei saa olla esteenä aivan perusvanlaatuiselle lapsen oikeudelle, eli oikeudelle elää arkea ja juhlaa kaikkein lähimpien ihmistensä, eli oman perheensä kanssa.

Lapsen oikeus omaan perheeseen on lapsen kehityksen kannalta aivan olennainen asia, eikä sitä saa viedä yhdeltäkään lapselta pois. Se on myös uuteen kotimaahan kotoutumisen kannalta erittäin tärkeä asia. Tuskin juuri mikään voi syrjäyttää yhteiskunnasta tehokkaammin kuin tuska siitä, että erotetaan omista läheisistä, kuten vanhemmista.

Arvoisa puhemies,

Jokainen tässä salissa voi miettiä tilannetta, jossa itseltä olisi lapsuudessa viety mahdollisuus kotiin, jossa turvaa tuomassa ovat kaikkein läheisimmät ihmiset. On siis aivan oikein, että toimeentuloedellytystä ei sovelleta silloin, kun perheenkokoajana on yksin saapunut alaikäinen. Lisäksi lapsen oikeuksien toteutumisen kannalta on aivan olennaista, että oleskelulupamenettelyä nopeutetaan ja sujuvoitetaan lainsäädäntöä tarkistamalla.