Tu­hoa­mal­la luon­non ih­mi­nen tu­ho­aa it­sen­sä

Vasemmistoliiton varapuheenjohtaja, kansanedustaja Hanna Sarkkinen vaatii nopeita toimia kuudennen sukupuuttoaallon pysäyttämiseksi. YK:n kansainvälisen luontopaneeli IPBES:in tänään julkaistu Global Assesment -raportti luo lohduttoman kuvan luonnon tilasta.

– Raportti on järkyttävää luettavaa. Me ihmiset tuhoamme luontoa kiihtyvällä tahdilla, suurimpina syinä muutokset maan ja vesien käytössä, lajien kestämätön hyväksikäyttö, ilmastonmuutos, saastuminen ja vieraslajit. Me tuhoamme oman elämämme edellytyksiä, jos esimerkiksi ruuantuotannolle elintärkeät pölyttäjät häviävät maapallolta, Sarkkinen sanoo.

– Tilanne on vakavuudeltaan verrattavissa viime syksyn IPCC:n ilmastoraporttiin. Tämän luontoraportin pitäisi synnyttää samanlaista toimintaa Suomessa, EU:ssa ja maailmanlaajuisesti. Nykyisen ylikulutukseen perustuvan talousjärjestelmämme ja kertakäyttökulttuurin on muututtava.

Kansallisiksi keinoiksi luonnon monimuotoisuuden suojelemiseksi Sarkkinen listaa toimia metsissä, maataloudessa ja kaupungeissa.

– Talousmetsissä pitäisi nykyistä paremmin huolehtia luonnon monimuotoisuudesta, ja lisäksi Etelä-Suomessa pitäisi suojella ainakin 10 % metsistä. Maatalouden osalta viljelykäytäntöjä tulee muuttaa niin, että luonnon monimuotoisuus parantuu. Kaupungeissa pitäisi huolehtia viheralueiden määrästä ja laadusta.

– EU:n tasolla huomio pitää keskittää kolmeen asiaan. Muovin ja kemikaalien käytön rajuun lisääntymiseen, ylikalastukseen ja yhteisen maatalouspolitiikan uudistukseen. Lisäksi tietoisuuden lisääminen lajikadon syistä ja tilanteen korjaamisesta olisi tärkeää.

– Globaalisti olisi tärkeää luoda YK:n biodiversiteettisopimuksesta samankaltainen poliittinen sitoumus kuin mikä Pariisin sopimus on ilmaston saralla. Itse olin neljävuotias, kun YK:n sopimus Riossa solmittiin. Nyt olisi aika uusia korkean tason poliittinen sitoumus luonnon monimuotoisuuden suojelemiseksi.

– Lajien ja elinympäristöjen suojeluun pitää kaikkialla maailmassa ohjata nykyistä enemmän huomiota ja resursseja.