Mei­dän Eu­roop­pam­me ra­ken­taa rau­haa ja vah­vis­taa ih­mi­soi­keuk­sia

Meidän visiomme: vuonna 2040 kaikki Euroopan unionin jäsenmaat noudattavat oikeusvaltioperiaatteita ja kunnioittavat ihmisoikeuksia. Rasismia ja vähemmistöjen syrjintää vastaan tehdään jatkuvasti töitä. Jäsenmaat ovat sopineet yhdessä maahanmuuton säännöistä ja yhteinen maahanmuuttopolitiikka kunnioittaa maahan pyrkivien ihmisoikeuksia. EU:ta kehitetään rauhanunionina ja unioni pyrkii ulkosuhteissaan rakentamaan rauhaa myös muualle maailmaan. Unioni kunnioittaa myös köyhien maiden oikeuksia ja vahvistaa ihmisoikeuksien ja ympäristöasioiden toteutumista globaalisti. EU on merkittävä kehitysrahoittaja. Demokratiaa ja osallistumisoikeuksia kunnioitetaan ja vahvistetaan EU:ssa kaikilla tasoilla.

Otteita eurovaaliohjelmastamme: tällaisen EU:n haluamme.

 • EU:n pitää toimia globaalina rauhan- ja kestävän kehityksen rakentajana, painottaa oikeusvaltioperiaatetta, demokratiaa ja ihmisoikeuksien toteutumista jäsenmaissa ja toimia määrätietoisesti syrjintää ja rasismia vastaan.
 • Luodaan yhteiset turvalliset reitit maahantulolle ja yhtenäiset turvapaikkakriteerit ja -menettelyt sekä torjutaan ihmissalakuljetusta.
 • EU-maat osallistuvat kiintiöpakolaisten vastaanottamiseen tuntuvasti nykyistä enemmän.
 • Jäsenmaiden on osallistuttava keskinäiseen vastuunjakoon turvapaikanhakijoiden auttamiseksi.
 • Vahvistetaan sukupuolten tasa-arvon edistämiseen tähtäävää politiikkaa edistämällä mm. samapalkkaisuutta, perhevapaiden tasaisempaa jakautumista ja resursoimalla tasa-arvoa edistäviä sosiaalirahaston ohjelmia.
 • Edistetään naisten mahdollisuutta saada turvallinen ja raskaana olevan omasta tahdosta riippuva oikeus aborttiin kaikissa EU-maissa.
 • Edistetään jäsenmaiden välisen turvallisuusyhteistyön kehittämistä kansainväliseen terrorismiin, ihmiskauppaan ja järjestäytyneeseen rikollisuuteen puuttumiseksi.
 • Jäsenmaat eivät vie aseita tai muita sotatarvikkeita sotaa käyviin tai ihmisoikeuksia rikkoviin maihin.
 • EU tukee ydinaseiden rajoittamista.
 • Euroopan Unioni ja Nato pidetään toisistaan erillään.
 • Pyritään saamaan paikka YK:n turvallisuusneuvostoon yksittäisen jäsenmaan (Ranska) tilalle.
 • Euroopan unionin päätettäväksi annetaan vain sellaiset päätökset, joista on tarkoituksenmukaista päättää ylikansallisesti.
 • Vähennetään EU-varojen käyttöön liittyvää korruptiota.
 • Väärinkäytöksistä ilmoittavien suojaa parannetaan.
 • Otetaan käyttöön pakollinen lobbarirekisteri.

Lue sivuillamme koko europarlamenttivaaliohjelmamme tai lataa se PDF-tiedostona.

Vaaliteemat

Mei­dän Eu­roo­pas­sam­me il­mas­ton­muu­tok­sen tor­jun­ta luo uut­ta työ­tä ja hy­vin­voin­tia

Nyt on aika aloittaa ilmastohyvinvoinnin aika. Ilmastonmuutoksen ratkaiseminen on meidän aikamme suurin tehtävä ja meillä on joka tapauksessa edessämme suuri muutos. Kun Eurooppa toimii eturintamassa ilmastonmuutoksen torjunnassa, saamme luotua tälle mantereelle ilmastotyöpaikkoja ja uutta hyvinvointia.

Lue lisää

Mei­dän Eu­roo­pas­sam­me yh­tei­set ve­ro­ra­hat käy­te­tään ih­mis­ten hy­vin­voin­tiin

Osattomuutta Euroopassa luovat yritykset, jotka piilottavat yhteisiä terveydenhuoltoon, koulutukseen ja hyvinvointiin tarkoitettuja verorahojamme osakkeenomistajiensa voitoiksi. Riittävien työehtojen puuttuessa nämä samat yritykset asettavat ihmiset kilpailemaan samoista riittämättömistä palkoista. Me haluamme, että EU vahvistaa kansalaisten oikeutta hyvinvointiin ja turvaa riittävään toimeentulon ja kunnon työehdot kaikille.

Lue lisää