Vap­pu­pu­heis­sa vaa­dit­tiin muu­tos­ta Suo­men suun­taan

Vasemmistoliiton kansanedustajat nostivat vappupuheissaan esiin, että kevään vaalien jälkeen Suomella on selkeä käännöksen paikka oikeudenmukaisempaan ja tasa-arvoisempaan suuntaan.

Vasemmistoliiton puheenjohtaja Li Andersson vetosi vappuna Turussa ja Salossa hallitusta tunnustelevaan SDP:n puheenjohtajaan Antti Rinteeseen toivon politiikan puolesta. Anderssonin mukaan suomalaiset haluavat muutosta yhteiskuntaan sillä SDP, vihreät ja vasemmistoliitto, eli puolueet jotka selväsanaisesti puolustavat osaamista ja sivistystä, hyvinvointipalveluiden vahvistamista sekä eriarvoisuuden vähentämistä ja tasa-arvoa, voittivat vaalit.

– Antti Rinne, sinun vastuullasi on nyt lunastaa suomalaisille annettu tärkeä lupaus tasa-arvon ja hyvinvoinnin vahvistamisesta. Oikeisto on vuosi toisensa jälkeen tarjonnut meille ikäviä päätöksiä, kiperiä leikkauksia ja heikennystä toisensa jälkeen. Nyt on aika rakentaa. Nyt on aika tehdä toivon politiikkaa, Andersson sanoi.

– Vaalituloksen pitää näkyä niin tulevan hallituksen kokoonpanossa kuin hallitusohjelmassa. Tulevissa hallitusneuvotteluissa pitää aloittaa työ muutoshalun ja vaalituloksen muuttamiseksi konkreettisiksi ihmisten asemaa parantaviksi päätöksiksi, Andersson totesi.

Vasemmistoliiton varapuheenjohtaja Hanna Sarkkinen puhui Muhoksella, Oulussa ja Pudasjärvellä. Puheessaan Sarkkinen linjasi vasemmistoliiton pyrkimystä rakentaa Eurooppa ilman pelkoa.

– Se tarkoittaa Eurooppaa, jossa luodaan uusia ilmastotyöpaikkoja ja ilmastonmuutosta hillitään niin, etteivät tuloerot ja eriarvoisuus kasva. Se tarkoittaa Eurooppaa, jossa kaikki tarvitsevat saavat tehdä työtä asiallisilla työehdoilla ja joissa perusturvasta pidetään huolta.

– Se tarkoittaa Eurooppaa, jossa veroparatiisit on suljettu ja suuryritykset toimivat asiallisesti. Se tarkoittaa Eurooppaa, jossa markkinavapaudet ja talouskuri eivät jyrää kansalaisten sosiaalisia oikeuksia ja hyvinvointia. Se tarkoittaa Eurooppaa, jossa rasismille ja vihalle ei anneta valtaa. Näissä vaaleissa on kyse siitä, millaisen Euroopan ja tulevaisuuden me haluamme rakentaa, Sarkkinen sanoi.

Lahdessa puhunut vasemmistoliiton eduskuntaryhmän puheenjohtaja Aino-Kaisa Pekonen sanoi puolueen kirkkaana tavoitteena olevan rakentaa seuraavat neljä vuotta oikeudenmukaisempaa Suomea hallituksessa, jossa ovat edustettuna vaalien selkeät voittajat, punavihreät puolueet.

– Vasemmistoliitto haluaa mukaan sellaiseen hallitukseen, joka on sitoutunut suunnanmuutokseen eriarvoistumisen estämiseksi, riittävän kunnianhimoisen ilmastopolitiikan tekemiseksi, ihmisoikeuksien puolustamiseksi ja oikeudenmukaisen Suomen rakentamiseksi jokaiselle suomalaiselle.

Eduskuntavaalien tulosta Pekonen piti vahvana viestinä Sipilän hallituksen politiikkaa vastaan, kunnianhimoisen ilmastopolitiikan ja eriarvoisuuden vähentämisen puolesta.

– Suomi äänesti suunnanmuutoksen puolesta, ja Suomi äänesti oikeudenmukaisuuden ja inhimillisyyden puolesta, Pekonen sanoi.

Vasemmistoliiton tuore vantaalainen kansanedustaja Jussi Saramo puhui vappuna Vantaalla ja Porvoossa vanhushoivasta ja puuttui syrjäytymiseen. Hän uskoi, että hoivakohun ajoituksen seurauksena vanhushoivaan tulee parannuksia.

– Nyt on taottava, kun rauta on kuumaa – hallitusohjelmaan on kirjattava selkeät konkreettiset keinot varmistaa kaikkien palveluiden laatu varhaiskasvatuksesta peruskouluun ja terveyspalveluista vammaisten sekä vanhusten hoivaan. Hoivayksiköiden lisäksi on parannettava kotiin tuotavia palveluita ja tuettava omaishoitoa, se on paitsi inhimillisesti oikein myös taloudellisesti järkevää.

Porissa vappuna puhunut kansanedustaja Jari Myllykoski muistutti teollisuuden olevan edelleen yhteiskunnan selkäranka.

– Tarvitsemme teollisuutta, jotta meillä on työtä ja hyvinvointia ja tämä tulee muistaa myös Satakunnan kehittämisessä. Korkeakoulujen ja elinkeinoelämän yhteistyölle on rakennettava parempia edellytyksiä ja yrityksille on oltava riittävästi rahoitusta tuotekehitys- ja innovaatiotoimintaan. Suomen ja Satakunnan kilpailuvaltti on oltava osaaminen ja laatu, ei palkkojen polkeminen, Myllykoski sanoi.

Varkaudessa vappuna puhunut kansanedustaja Matti Semi painottaa, että hallitusneuvotteluissa vasemmistoliitolle on tärkeää koko Suomen pitäminen elinvoimaisena.

– Vasemmiston aluepolitiikka lähtee siitä, että maata kehitetään eri alueiden vahvuudet ja ominaispiirteet huomioiden. Päämääränä on luoda edellytykset ihmisten hyvälle elämälle ja kestävälle elämäntavalle eri puolilla Suomea.

Semi panostaisi laadukkaaseen ja maksuttomaan peruskoulukoulutusjärjestelmään.

– Lisäksi yliopistoissa ja erikoislaitoksissa tehtävä tutkimus sekä yritysten tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminta muodostavat sen kokonaisuuden, jonka varassa Suomen menestys lepää.

Vasemmistoliiton uusi kansanedustaja Johannes Yrttiaho sanoi vappupuheessaan Uudessakaupungissa, että Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikan suunta on muutettu sotilaallisesta liittoutumattomuudesta ja puolueettomuuspolitiikasta kohti läntistä Yhdysvaltojen johtamaa sotilasblokkia. Sen ”uskollinen jäsen” Suomi käytännössä jo on, Yrttiaho sanoi Uudessakaupungissa.