Va­sem­mis­to vaa­tii oi­keu­den­mu­kais­ta il­mas­to­siir­ty­mää

Vasemmistoliiton kansanedustajat ovat tehneet valtioneuvostolle toimenpidealoitteen oikeudenmukaisesta ilmastosiirtymästä. Aloitteessa vaaditaan toimia, joilla vähähiilisen yhteiskunnan rakentaminen tapahtuu oikeudenmukaisella tavalla.

– Ilmastonmuutoksen ratkaisu tuo eteemme suuria muutoksia. Toimimalla oikeudenmukaisesti nyt voimme toteuttaa ilmastonmuutoksen vaatiman rakennemuutoksen parhaalla mahdollisella tavalla ihmisten ja ympäristön kannalta, vasemmistoliiton varapuheenjohtaja, kansanedustaja Hanna Sarkkinen sanoo.

– Tapamme tuottaa, kuluttaa, liikkua, asua ja syödä on muututtava nopeasti. Kyse on suuruusluokaltaan hyvinvointivaltion rakentamiseen verrattavissa olevasta tehtävästä, jossa useita yhteiskunnan osa-alueita pitää ohjata samanaikaisesti kestävään suuntaan. Tämä vaatii isoja investointeja, Sarkkinen sanoo.

Sarkkisen mukaan ilmastopolitiikan tavoitteista vallitsee kohtalaisen laaja yhteisymmärrys, mutta keinoista ei voi sanoa samaa.

– Meidän mielestämme keinojen on oltava sellaisia, joilla puolentoista asteen uralle päästään sosiaalisesti oikeudenmukaisella tavalla. Tämä tarkoittaa esimerkiksi päästöperusteisten maksujen ja verojen korvaamista pieni- ja keskituloisille, Sarkkinen sanoo.

Ilmastomurros merkitsee joidenkin tehtävien, ammattien ja jopa kokonaisten toimialojen häviämistä ja toisten merkityksen kasvua. Samalla syntyy paljon uudenlaista työtä ja toimeliaisuutta.

– Oikeudenmukaisen siirtymän ohjelmassa pitäisi määritellä, mitkä alat ja alueet tarvitsevat tukea kestävään yhteiskuntaan siirtymisessä. Siirtymää pitäisi valmistella yhdessä kansalaisyhteiskunnan, toimialojen ja ammattiliittojen kanssa.

Vastaavaa keskustelua on käyty viime aikoina esimerkiksi Portugalissa, Yhdysvalloissa ja Espanjassa. Yhdysvalloissa Green New Deal, massiivinen uudelleenrakennus- ja investointiohjelma, on ollut alkuvuoden suurimpia puheenaiheita. Espanjassa päätettiin viime vuonna, että hiilikaivosten sulkemisen vaikutuksia kompensoidaan julkisilla investoinneilla kaivosalueille, tarjoamalla uudelleenkoulutusta ja mahdollistamalla kaivostyöläisille varhennettu eläke.

Suomen erityiskysymykseksi Vasemmistoliitto nostaa turpeen, joka on kivihiileen verrattava energialähde. Turpeen energiakäytön on loputtava, jotta ilmastotavoitteet voidaan saavuttaa.

– Turpeen energiakäytön lopettamisella tulee olemaan talous- ja työllisyysvaikutuksia. Jotta nämä voidaan minimoida, täytyy muutokseen varautua hyvissä ajoin. Turvepaikkakunnat, turveteollisuus ja alan työntekijät tarvitsevat tukea ja uusia mahdollisuuksia.

Vasemmistoliiton toimenpidealoite kokonaisuudessaan