Va­sem­mis­to­lai­sia kun­ta­päät­tä­jiä: Al­ba­na Mus­ta­fi

Esittelemme artikkelisarjassa muutamia vasemmistopäättäjiä ympäri Suomea ja kerromme heidän odotuksistaan ja ajatuksistaan alkaneesta valtustokaudesta. 

Ensimmäisenä vuorossa on kemiläinen toisen kauden kaupunginvaltuutettu ja Kemin kaupunginhallituksen ensimmäinen varapuheenjohtaja Albana Mustafi. Lisäksi hän toimii Kemin kaupungin edustajana Lapin Etnisten suhteiden neuvottelukunnassa, Vasemmistoliiton puoluevaltuuston jäsenenä, Kemin Vasemmistoliiton varapuheenjohtajana, Vasemmistoliiton Lapin piirin 1. varapuheenjohtajana ja Kemin Aikamme Naisten aktiivijäsenenä ja johtokunnassa. 

– Vapaaehtoistyötä teen lasten ja nuorten parissa Kemin Läsnäreissä. Osallistun myös Kemin Naisvoimistelijoiden toimintaan, Mustafi kertoo. Ammatiltaan Mustafi on kauneusalan yrittäjä. 

Yhteistyöllä kaikkien arkea parantavia päätöksiä 

Mustafi haluaa muistuttaa yhteistyön tärkeydestä muiden valtuustoryhmien kanssa sekä toimivasta vuorovaikutuksesta oman ryhmän sisällä uudessa tilanteessa, jossa Kemin vasemmisto ei ole enää kaupunginhallituksen valtuustoryhmistä suurin. 

– Yhteistyö ohjaa meitä parantamaan kuntalaisten arjen sujuvuutta. Päätöksissämme pidämme kiinni kuntavaalilupauksistamme: hyvinvointia ja hyviä julkisia palveluja tarjotaan kaikille, ei harvoille, Mustafi tähdentää.  

Koulutusleikkaukset pitää lopettaa

Kauden haasteista hän mainitsee kaupungin talouden kuntoon laittamisen.

– Kouluihin kohdistuvista säästötoimenpiteistä tulee päästä eroon, Mustafi korostaa. 

Hän painottaa, että talouspäätökset eivät saa typistyä vain säästö- ja leikkausohjelmaksi.

– Tarvitaan luovia ratkaisuja ja päätöksiä koulu-, sivistys -ja kulttuuripalveluihin sekä ilmastokysymyksiin, hän sanoo. 

Tammikuussa tulevat sotevaalit ovat myös valtuutetun mielessä vahvana paikkana tuoda esiin vasemmistolaista politiikkaa ja nostaa vasemmiston teemoja selkeästi esiin. 

– Kuntien välistä yhteistyötä on kasvatettava, jotta julkiset palvelut ja kuntien talous voidaan turvata. Tulevien sosiaali- ja terveyspalveluiden sekä pelastustoimen pitää taata kaikille riittävät ja yhdenvertaiset palvelut. Terveys- ja hyvinvointieroja on kavennettava, Albana Mustafi korostaa.