Va­sem­mis­to­lii­ton mi­nis­te­ri­ryh­män ke­sä­ko­kous Por­voos­sa

Vasemmistoliiton ministeriryhmä kokoontuu tänään kesäkokoukseen Porvooseen. Puolueen ministerit ja eduskuntaryhmän puheenjohtaja painottivat puheenvuoroissaan koulutuksen ja sosiaaliturvauudistuksen merkitystä maan työllisyystilanteen vahvistamiseksi.

Porvoon kesäkokouksessa puhunut opetusministeri Li Andersson pohjusti syyskuun budjettiriihtä muistuttamalla, että investoinnit koulutukseen ovat elinehto Suomen kansainväliselle kilpailukyvylle. Hän huomautti, että koulutustason nousu on päässyt pysähtymään ja vaati koulutusinvestointeihin uutta kunnianhimon tasoa.

– Tiedot suomalaisen koulutustason pysähtymisestä pitäisi ravistaa meidät hereille. Olemme kansakuntana nukkumassa pommiin. Tällä hetkellä 70-luvulla syntyneet ovat jäämässä tämän maan koulutetuimmaksi sukupolveksi. Jos annamme tämän kehityksen jatkua, Suomi jää tulevaisuudessa jälkeen, kun kansainvälinen kilpailu kiristyy ja muualla ollaan rohkeampia näkemään koulutukseen ja tieteeseen tehtävien investointien merkitys kansantaloudelle, opetusministeri Andersson sanoi.

Andersson korosti puheesssaan, että budjettiriihessä investoinnit osaamiseen on tärkeää nähdä myös suhteessa hallituksen työllisyystavoitteeseen.

– Koulutus on parasta työllisyyspolitiikkaa erityisesti osaajapulan ratkaisemiseksi. Vasemmistoliitto lähtee budjettiriihessä siitä, että tämän pitää näkyä panostuksina sekä korkeakoulujen perusrahoitukseen, että panostuksina muun muassa ammatilliseen koulutukseen osaajapulaan vastaamiseksi, sekä maahanmuuttajien koulutukseen, opetusministeri Andersson sanoi.

Tasa-arvoiset perhevapaat ja joustava sosiaaliturva kärkitavoitteena

Sosiaali- ja terveysministeri Aino-Kaisa Pekonen pohjusti puheenvuorossaan tänä syksynä alkavaa työtä sosiaaliturvan uudistamiseksi. Pekonen linjasi, että uudistuksen tavoitteena on ihmisen näkökulmasta oikeudenmukainen, selkeä ja toimiva järjestelmä, joka mahdollistaa työnteon ja sosiaaliturvan yhteensovittamisen muuttuvissa elämäntilanteissa.

– Työn tekemisestä ja vastaanottamisesta ei saa tehdä hankalaa, eikä se saa vaarantaa tunnetta perusturvan säilymisestä. Siksi työttömyysturvan ja perusturvan tulee joustaa, jotta ihminen uskaltaa ottaa vastaan tai edes hakea lyhytkestoisempaakin työtä, ministeri Pekonen sanoi.

Ministeri Pekonen taustoitti puheessaan myös vastuulleen kuuluvaa perhevapaauudistusta. Hän uskoo, että uudistus saadaan maaliin hänen ministeriaikanaan vuoden 2021 aikana. Perhevapaita uudistetaan hänen mukaansa tasa-arvo edellä.

– Haluamme Suomen olevan aidosti tasa-arvon kärkimaa. Siksi nyt käynnistyvä perhevapaauudistus on meille ensisijaisesti tasa-arvokysymys, ministeri Pekonen sanoi.

Paremman arjen päätökset tehtävä heti

Vasemmistoliiton eduskuntaryhmän puheenjohtaja Paavo Arhinmäki korosti puheenvuorossaan, että ihmisten arjessa tuntuvat uudistukset on tärkeää saada voimaan heti hallitustaipaleen aluksi.

– On äärimmäisen tärkeää, että perusturvakorotukset, aktiivimallin purku ja subjektiivisen päivähoidon palauttaminen on laitettu vauhdilla liikkeelle ja saadaan voimaan heti ensi vuoden alussa. Nämä ovat asioita, jotka vaikuttavat suoraan ihmisten elämään ja jokapäiväiseen arkeen, Arhinmäki sanoi.

– Sillä on isolle joukolle suuri merkitys, että uudistukset astuvat voimaan heti ensi vuoden alussa, eivätkä joskus tulevaisuudessa. Jokainen kuukausi on ihmisille tärkeä. Etupainotteiset perusturvan korotukset merkitsevät myös sitä, että ne vaikuttavat jatkossa myös korkeampina indeksikorotuksina, Arhinmäki jatkoi.