Va­sem­mis­to­lii­ton päih­de- ja riip­pu­vuus­po­liit­ti­nen oh­jel­ma: Ih­mi­soi­keu­det kuu­lu­vat päih­de­po­li­tii­kan yti­meen!

Vasemmistoliitto on julkaissut tänään päihde- ja riippuvuuspoliittisen ohjelman, jonka ytimessä on vaatimus ihmisoikeuslähtöisestä ja kestävästä päihdepolitiikasta. Ohjelmassa esitellään laaja kirjo toimenpiteitä, joilla yhteiskuntamme voi vastata paremmin 2020-luvun päihde- ja riippuvuusongelmien todellisuuteen vastuullisella ja perusoikeuksia kunnioittavalla tavalla.

Ohjelmassa esitetään muun muassa huumeiden käyttöhuoneita sekä huumausaineiden koostumuksen testausmahdollisuutta keskeisinä keinoina huumekuolemien vähentämiseksi. Myös huumausaineiden dekriminalisointi on tärkeä askel rankaisemisesta kohti haittojen vähentämistä. Lisäksi ohjelmassa korostetaan toimivien päihde- ja riippuvuuspalveluiden tärkeyttä, jotta ongelmiin pystytään puuttumaan mahdollisimman varhaisessa vaiheessa.

Suomi on väkilukuun suhteutettuna Euroopan kärkipäässä alle 25-vuotiaiden nuorten huumekuolemissa, jonka lisäksi huumeisiin kuollaan merkittävästi nuorempana kuin muualla. Suomen rankaisukeskeinen päihdepolitiikka on osoittanut toimimattomuutensa kaikilla mittareilla. Elämme yhteiskunnassa, jossa päihde- ja riippuvuushaitat ovat kaikkien nähtävillä – emme voi kääntää katsettamme pois tämän ongelman korjaamisessa.

 – Leimaamisen ja rankaisemisen on loputtava, sillä ne vain pahentavat päihteistä yksilöille, yhteisöille ja yhteiskunnalle koituvia haittoja.

Meidän on aika ottaa yhteiskunnassamme vastuu päihde- ja riippuvuusongelmien inhimillisestä hoitamisesta, sanoo vasemmistoliiton 3. varapuheenjohtaja ja päihdepoliittisen työryhmän puheenjohtaja Minna Minkkinen.

Tutustu vasemmistoliiton päihde- ja riippuvuuspoliittiseen ohjelmaan täällä: https://tinyurl.com/vaspaihdepol2022