Va­sem­mis­to­lii­ton puo­lue­hal­li­tus vaa­tii alai­käis­ten päih­de­pal­ve­lui­den kun­toon lait­ta­mis­ta

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen Huumetilanne Suomessa 2020 -raportti kertoo lasten ja nuorten huumeiden käytön ja sen mukanaan tuomien ongelmien lisääntyneen. Nuorten hyvinvointi on voimakkaasti polarisoitunut. Iso osa nuorista voi paremmin kuin aikaisemmin, mutta määrällisesti pieni ryhmä nuoria voi entistä huonommin. 

Vasemmistoliitto linjaa, että kuntien päihdepolitiikan tulee vähentää inhimillistä kärsimystä ja yhteiskunnallisia haittoja. Jokaisella on oikeus hyvään kohteluun ja ihmisarvoiseen elämään.

– Päihdehoidon järjestäminen on kuntien vastuulla. Kuntien tulee erityisesti keskittyä siihen, että alaikäiset päihteitä käyttävät nuoret saavat apua riittävän ajoissa ja riittävän matalalla kynnyksellä, toteaa Minna Minkkinen vasemmistoliiton varapuheenjohtaja ja Tampereen kaupunginvaltuutettu. 

Vasemmistoliitto pitää nuorten päihteidenkäytön polarisoitumista huolestuttavana suuntauksena. Raportin mukaan huumeiden ongelmakäyttö on kasvanut 1524 -vuotiaiden nuorten ikäryhmässä. Lisäksi huumeiden aiheuttamat myrkytyskuolemat ovat olleet kasvussa. Lähes kolmasosa kaikista huumeiden aiheuttamista myrkytyskuolemista tapahtui 1524 -vuotiaille.

– Meidän on tehtävä enemmän, jotta myrkytyskuolemat saadaan loppumaan, sanoo Minkkinen

 Päihteitä käyttävät ihmiset tuovat toistuvasti esiin syrjintäkokemuksia kaikille tarkoitetuissa julkisissa palveluissa. Leimautuminen estää hoitoon hakeutumisen ja perusoikeuksien toteutumisen. Päihteiden käyttäjiin ja päihdepalveluihin hakeutumiseen liittyvää stigmaa on johdonmukaisesti vähennettävä muun muassa kouluttamalla sosiaali- ja terveysalan työntekijöitä.

– Jokaisen hoitoa tarvitsevan on saatava hoitoa. Päihdepalveluihin ja koko väestöön kohdistuvaan ennaltaehkäisevään päihde- ja riippuvuustyöhön tulee resursoida riittävästi ja kuntaan on laadittava päihdesuunnitelma, kertoo Minkkinen.

Vasemmistoliitto vaatii päihdepalveluille parempaa saavutettavuutta. Palveluiden tulee olla helposti löydettävissä, ja niihin pääsemiseen tulee olla mahdollisimman yksinkertaista ja esteetöntä. Läheisille on myös tarjottava tukea ja hoitoa. Lasten oikeudet on huomioitava päihdepalveluita suunniteltaessa ja perhepalveluihin sekä lastensuojeluun on panostettava. 

 

Lisätietoja:
Minna Minkkinen
minna.minkkinen@vasemmistoliitto.fi
p. 044 5669432