Va­sem­mis­to­lii­ton ta­voit­tee­na paik­ka eriar­voi­suu­teen ja il­mas­ton­muu­tok­seen päät­tä­väi­ses­ti pu­reu­tu­vas­sa hal­li­tuk­ses­sa

Vasemmistoliitto tavoittelee paikkaa eriarvoisuutta vähentävässä punavihreässä hallituksessa, joka on sitoutunut 1,5 asteen ilmastotavoitteeseen.

Eduskuntavaaleissa eniten kannatustaan kasvattivat puolueet, jotka nostivat esille kampanjoissaan eriarvoisuuden vähentämisen ja panostukset osaamiseen ja hyvinvointipalveluihin, sekä kunnianhimoisen ilmastopolitiikan. Vasemmistoliitto lähtee siitä, että äänestystuloksen on näyttävä niin hallitusohjelman sisällöllisissä kirjauksissa, kuin hallituksen kokoonpanossa.

– Viime hallituksen tekemät leikkaukset pudottivat lähes 40 000 ihmistä köyhyysrajan alapuolelle. Myös lapsiperheköyhyys on nyt ennätyslukemissa. Suomen eriarvoistumiskehitys täytyy saada pysäytettyä tällä hallituskaudella, vasemmistoliiton puheenjohtaja Li Andersson sanoo.

– Nyt on myös korkea aika nostaa Suomen ilmastopolitiikka uudelle tasolle. Suomi tarvitsee hallituksen, joka tekee aidosti 1,5 asteen ilmastopolitiikkaa huolehtien samalla, että pienituloiset eivät jää välttämättömien ilmastotoimien maksajiksi. Vastuun ilmastotoimista täytyy jakautuu sosiaalisesti ja alueellisesti oikeudenmukaisesti, Andersson jatkaa.

Tavoitteina paremmat sote-palvelut ja panostukset koulutukseen

Vasemmistoliiton puoluevaltuusto päätti 23.3. puolueen kärkitavoitteista ja kynnyskysymyksistä hallitusneuvotteluihin.

Puolueelle tärkeimmät tavoitteet ovat selkeät kirjaukset talouspolitiikan oikeudenmukaisuudesta, sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden vahvistamisesta, perhevapaauudistuksesta, sekä mittavat panostukset suomalaiseen osaamiseen, koulutukseen ja tieteeseen.

Kynnyksinään vasemmistoliitto mainitsee esimerkiksi perusturvan heikennyksistä pidättäytymisen, epäonnistuneen aktiivimallin purkamisen, sekä ilmastopolitiikan, jonka raamit ovat linjassa 1,5 asteen tavoitteen kanssa. Lisäksi kynnyksinä mainitaan sotilaallinen liittoutumattomuus ja ihmisoikeusperustainen politiikka.

Vasemmistoliitto vahvistaa jäsendemokratiaa – jäsenäänestys hallitusyhteistyöstä käytössä ensimmäistä kertaa

Vasemmistoliitolla on nyt alkavalla hallituskaudella ensimmäistä kertaa käytössä jäsenäänestys hallitukseen osallistumisesta. Puolue on uudistuksella halunnut vahvistaa jäsendemokratiaa. Äänestys suoritetaan hallitusneuvotteluiden tuloksen varmistuttua, mikäli puoluejohto suosittaa jäsenistölle hallitukseen lähtemistä.

– Jäsenistön hyväksyntä hallitusyhteistyölle antaa vahvimman mahdollisen mandaatin hallitukseen osallistumiselle. Modernina kansanliikkeenä, vasemmistoliitolle on luontevaa osallistaa jäsenistö päätökseen hallitusyhteistyöstä, joka kuuluu eittämättä puolueiden suurimpiin yksittäisiin päätöksiin, Andersson sanoo.

Andersson uskoo, että vaalien voittajapuolueiden jaetun arvopohjan hyödyntäminen auttaa hallituksen muodostamisessa.

– Vaikka neuvotteluista on ennakoitu vaikeita, on tärkeää muistaa, että vastuullista tasa-arvo- ja ilmastopolitiikkaa ajavat puolueet olivat vaalien suurimmat voittajat. Uskon että jaetun arvopohjan ympärille rakentuva yhteistyö on varmin tapa saada Suomeen toimintakykyinen hallitus, Andersson sanoo.