Va­sem­mis­to­liit­to ot­taa käyt­töön jä­se­nää­nes­tyk­sen hal­li­tuk­seen osal­lis­tu­mi­ses­ta

Vasemmistoliiton puoluevaltuusto 17.11.2018

Vasemmistoliitto vahvistaa jäsenten osallisuutta puolueen päätöksenteossa ja ottaa ensimmäisenä suomalaisena puolueena käyttöön neuvoa-antavan jäsenäänestyksen puolueen mahdollisesta hallitukseen osallistumisesta.

Uudistus jatkaa vasemmistoliiton toimia politiikan avoimuuden lisäämiseksi. Neuvoa-antavan jäsenäänestyksen käyttöönotosta päätti vasemmistoliiton puoluevaltuusto tämänpäiväisessä kokouksessaan.

– Meillä päätöksiä ei tee pieni tilataksiin mahtuva eliitti, vaan jäsenet ovat mukana päättämässä puolueen kaikista tärkeimmistä asioista, joihin hallitukseen osallistuminen eittämättä kuuluu, vasemmistoliiton puheenjohtaja Li Andersson sanoo.

Vasemmistoliitto valmistautuu kevään vaaleihin tavoitteenaan puna-vihreä hallitus. Neuvoa-antavalla jäsenäänestyksellä puolue haluaa olla ratkaisemassa demokratiaa vaivaavaa luottamuskriisiä.

– Kevään eduskuntavaalien jälkeen Suomi tarvitsee hallituksen, joka nauttii kansan enemmistön luottamusta. Suoria vaikutusmahdollisuuksia tarvitaan lisää kaikkialla yhteiskunnassa kansalaisten luottamuksen palauttamiseksi politiikkaa. Näytämme esimerkkiä omassa puolueessamme, Andersson sanoo.

Jäsenäänestyksellä puolue vastaa myös muuttuvan jäsenkuntansa toiveisiin.

– Puolet vasemmistoliiton jäsenistä on liittynyt puolueeseen 2010-luvulla. Mukaan on tullut erityisesti nuoria. Meidän on pidettävä huolta siitä, että puolueen päätöksenteon tavat kehittyvät uudistuvan jäsenistömme mukana, vasemmistoliiton puoluevaltuuston puheenjohtaja Pia Lohikoski sanoo.

Vasemmistoliiton puoluevaltuuston Lohikoski kiittää valtuustoa jäsendemokratian edistämisestä.

– Tänään hyväksytty esitys on mielestäni erinomainen esimerkki, siitä millainen on tämän päivän vasemmistoliitto. Aloite neuvoa-antavaan jäsenäänestykseen tuli puolueen jäseneltä ja puoluejohdon kiitolliseksi tehtäväksi jäi erinomaisen esityksen toteuttaminen, Lohikoski sanoo.

Neuvoa-antava jäsenäänestys toteutetaan sähköisenä äänestyksenä puolueen jäsenrekisteriä hyödyntäen. Äänestys ei vaikuta hallituksen muodostamisen aikatauluun, vaan se saadaan toimitettua kahdessa päivässä neuvottelutuloksen valmistuttua.

Lisätiedot:

Li Andersson, vasemmistoliiton puheenjohtaja, 040 508 8697
Pia Lohikoski, vasemmistoliiton puoluevaltuuston puheenjohtaja, 050 362 9496
Joonas Leppänen, vasemmistoliiton puoluesihteeri, 040 183 1033