Mi­ni­strar

Li An­ders­son

Li Andersson (född 1987) är utbildningsminister, vänsterförbundets ordförande, riksdagsledamot och fullmäktigeledamot i Åbo. Till utbildning är hon politices kandidat.

Läs mer

Han­na Sark­ki­nen

Hanna Sarkkinen (född 1988) är riksdagsledamot samt social- och hälsovårdsminister från Uleoborg. Till utbildning är hon filosofie magister. 


Läs mer