Ve­ro­ni­ka Hon­ka­sa­lo: Fin­nai­rin ko­ro­na­tu­ki­toi­miin lii­tet­tä­vä il­mas­toeh­to­ja

Vasemmistoliiton kansanedustaja Veronika Honkasalo kritisoi valtion Finnairille suunnittelemaa koronatukea ilmastoehtojen puuttumisesta. Hän jätti asiasta hallitukselle toimenpidealoitteen tänään eduskunnassa.

– Vaikka tukipaketti on sinänsä kannatettava, on ongelmallista, että nyt tehdyt päätökset näyttävät sivuuttavan liiketoiminnan ilmastovaikutukset. Ilmastoehtoja on sisällytettävä vähintäänkin tuleviin elvytyspaketteihin.

Tuoreessa kansainvälisessä tutkimuksessa 230 huippuekonomistia listasi lentoyhtiöille ilman ilmastoehtoja annettavan tuen erittäin huonoksi elvytystoimenpiteeksi ilmaston ja pitkän aikavälin talousvaikutusten kannalta. Juuri näin Suomi on nyt toimimassa Finnairin kohdalla.

Vaikka koronakriisin myötä laantunut taloudellinen toiminta tulee laskemaan kasvihuonekaasupäästöjä lyhyellä aikavälillä, tämä ei ratkaise pitkän aikavälin ilmastokriisiä. Esimerkiksi vuoden 2008 finanssikriisin elvytystoimet olivat globaalissa mittakaavassa hyvin hiili-intensiivisiä.

– Emme saa toistaa aiempien kriisien virheitä. Nyt tehtävät tukitoimet eivät voi johtaa paluuseen totuttuihin toimintamalleihin, vaan toimien täytyy uudistaa yhteiskuntaa siten, että se kykenee vastaamaan paremmin myös tuleviin kriiseihin. Tämä koskee myös lentoliikenteen tukiehtoja.  

Esimerkiksi Ranskassa Air Francen tukipakettiin on esitetty ehdoksi kotimaan lentojen karsimista. Sama menettely olisi mahdollista Suomessa kuitenkin varmistaen, että kriittiset kotimaan yhteydet turvataan.

– Finnairille asetettavien tukiehtojen ei pidä vaarantaa strategisesti tärkeitä lentoyhteyksiä, mutta ehtojen on sitoutettava yhtiö vähentämään liiketoimintansa bruttopäästöjä tehokkaammin. On kyseenalaista, miksi Suomessa valtionyhtiö ylläpitää kotimaan lentoja sellaisilla reittiväleillä, joilla junamatkan pituus on kohtuullinen.