Ve­ro­ni­ka Hon­ka­sa­lo: Opioi­di­kor­vaus­hoi­to­jen huo­no saa­ta­vuus on yh­den­ver­tai­suuson­gel­ma

Vasemmistoliiton kansanedustaja Veronika Honkasalo jätti tänään hallitukselle kirjallisen kysymyksen opioidikorvaushoitoon pääsemisen yhdenvertaisesta toteutumisesta. Tällä hetkellä valtaosa korvaushoidon kriteerit täyttävistä ei saa tarvitsemaansa hoitoa.

Honkasalo tiedustelee perhe- ja peruspalveluministeriltä, millä tavoin sosiaali- ja terveysministeriö aikoo edistää opioidikorvaushoitoa tarvitsevien yhdenvertaista hoitoon pääsyä siten, ettei jatkossa esimerkiksi asiakkaan asuinpaikalla ole vaikutusta hoidon saantiin. Hoitoon pääsyä estävät tällä hetkellä esimerkiksi alueelliset erot päihdehoitopalveluiden saatavuudessa.

– Huumekuolemien ehkäisyssä on ensiarvoisen tärkeää varmistaa viiveetön pääsy opioidikorvaushoitoon sekä hoidon jatkuvuuden turvaaminen kaikille opioidien ongelmakäyttäjille. Opioidikorvaushoitojen huono saatavuus joillakin alueilla on yhdenvertaisuusongelma, Honkasalo sanoo.

Honkasalo haluaa varmistaa, että hyvinvointialueita koskevan uudistuksen yhteydessä korvaushoidon palvelukokonaisuus uudistetaan. Potilaat hyötyvät korvaushoidosta etenkin silloin, kun lääkehoidon rinnalla on psykososiaalista tukea ja kuntoutusta.

– On selvää, että opioidiriippuvaisen tarve päästä hoitoon mahdollisimman varhaisessa vaiheessa tai saada johdonmukaista hoitoa on sama kaikkialla Suomessa, Honkasalo sanoo.

Honkasalon vaatii, että uudistustyötä tehtäessä korvaushoitoa koskevien palveluiden ja palvelurakenteiden tulee olla riittävät ja saavutettavissa, ja että tulevien hyvinvointialueiden on tuotettava saumattomasti päihdepalveluja yhteistyössä muun palveluverkon kanssa.