VE­TOO­MUS: Koh­ti pe­rus­tu­loa

Me vasemmistossa haluamme oikeudenmukaisen ja mutkattoman sosiaaliturvajärjestelmän, jossa jokainen saa riittävän tuen ilman ehtoja tai monimutkaista byrokratiaa: nyt on aika ottaa rohkea suunta kohti perustuloa.

Pitkään valmisteltu sosiaaliturvauudistus etenee, ja nyt on oikea aika vaikuttaa pian tehtäviin päätöksiin suomalaisen sosiaaliturvan tulevaisuudesta. Päätökset sosiaaliturvan suunnasta tekee tuleva eduskunta. Siksi me haluamme tällä vetoomuksella myös käynnistää näiden vaalien alla käytävää keskustelua sosiaaliturvasta.

Allekirjoittamalla vetoomuksen liityt mukaan vetoamaan seuraavaan sosiaaliturvasta vastaavaan sosiaali- ja terveysministeriin, jotta ensi vaalikaudella otettaisiin ensimmäisiä askeleita kohti perustuloa.

Näytetään, että perustuloa kannattavia suomalaisia on todella paljon. Liity mukaan perustulorintamaan ja allekirjoita vetoomus!


Vetoomus

Me allekirjoittaneet vetoamme seuraavaan sosiaaliturvasta vastaavaan sosiaali- ja terveysministeriin, jotta seuraavan vaalikauden aikana otettaisiin konkreettisia askeleita kohti perustuloa.

Mitä me haluamme:

On otettava rohkeita askelia kohti perustuloa. Käynnissä olevan sosiaaliturvauudistuksen päätösten tulee mahdollistaa myöhempi siirtyminen perustuloon.

Sosiaaliturvan byrokratia täytyy purkaa. Tuen tulee olla yhden hakemuksen takana ja sosiaaliturvan taso on korjattava niin, että toimeentulotukea ei enää pääsääntöisesti tarvita.

Perusturvan tason tulee olla riittävä ja sen tulee tarjota jokaiselle riittävä tuki yllättävissä ja muuttuvissa tilanteissa. Viime vuosien kriisit ovat osoittaneet, että ennakoitavampi toimeentulo on koko yhteiskunnan turva.

Tehdään rohkeasti erilaisia perustulokokeiluita. Kokeiluiden pitää olla kattavia ja pitkäkestoisia, jotta vaikutuksia voidaan arvioida myös väestön sekä kulttuuristen muutosten tasolla.


Vetoomuksen ovat tervetulleita allekirjoittamaan kaikki perustulon kannattajat puoluekannasta riippumatta.

Nykyinen sosiaaliturvajärjestelmä on epäonnistunut. Sosiaaliturvan taso ei ole riittävä eikä järjestelmä ole yhtenäinen eikä selkeä. Toimeentulon kanssa kamppailevilla on vaikeuksia elää ihmisarvoista elämää ilman nöyryyttävää ja energiaa vievää tukirumbaa.

Mitä olisivat ensimmäiset askeleet kohti perustuloa? Näitä voisivat mielestämme olla esimerkiksi

  • sosiaaliturvan yhtenäistäminen
  • sosiaaliturvan hakemisen helpottaminen
  • työvoimapoliittisten karenssien poisto
  • työttömyysturvan suojaosuuden nostaminen
  • erilaisten ja eri ryhmille suunnattujen perustulokokeilujen tekeminen.

Vasemmistoliiton mielestä perustulon rinnalla on kehitettävä myös ansiosidonnaisia ja täydentäviä etuuksia sekä asumistukea. Samalla toimeentulotuesta tulisi jatkossa vain sosiaalityössä käytettävä täydentävä ja ehkäisevä työväline.

Tulevaisuuden sosiaaliturva on säännöllinen ja vastikkeeton raha täysi-ikäisille. Perustulo lisää turvallisuutta ja luottamusta yhteiskunnassa.