Asiakasmaksujen lisäykset pysäytettävä

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksut ovat ylisuuria. Tämä on keskeinen eriarvoisuutta ylläpitävä tekijä Suomessa.

Hallituksen lakiesitys uudeksi asiakasmaksulaiksi on pahentamassa tilannetta entisestään. Maksujen alentamisen tai poistamisen sijaan se järjestelee maksuja uudelleen tavalla, joka uhkaa jopa kymmenkertaistaa monien asiakasmaksut.

La­ki kym­men­ker­tais­tai­si mak­su­ka­ton

Asiakasmaksut kasvavat monella pienituloisella jopa sadoilla euroilla vuodessa. Tällä hetkellä terveyskeskuskäyntien vuosittainen enimmäismaksu on suurimmassa osassa kuntia 61,80 euroa. Lakiesitys kymmenkertaistaa maksukaton jopa 683 euroon.

Ter­veys­kes­kus­mak­sut pois

Terveyskeskusmaksut on poistettava koko maassa, kuten esimerkiksi Helsingissä on jo tehty. Allekirjoita vetoomuksemme, jos olet kanssamme samaa mieltä siitä, että terveydenhuollon rahoitus tulisi mieluummin kerätä progressiivisen verotuksen kautta kuin paljon sairastavien ihmisten taskuista.

Hyvinvointivaltion tarkoitus on turvata oikeus hyvään elämään vaikeissakin tilanteissa. Oikeus terveyteen ja hyvään hoitoon on kaikilla, ei vain harvoilla.