Li An­ders­son: Vii­si­vuo­tiai­den mak­su­ton var­hais­kas­va­tus laa­je­nee

"Varhaiskasvatus on yksi tehokkaimmista tavoista lisätä lasten välistä tasa-arvoa", Li Andersson kirjoittaa blogikirjoituksessaan.

Julkistimme tänään jatkoa viisivuotiaiden maksuttoman varhaiskasvatuksen kokeiluille, jonka myötä pyrimme tarjoamaan mahdollisuuden maksuttomaan varhaiskasvatukseen yhä useammalle lapselle.

Maksuttoman varhaiskasvatuksen laajentaminen on osa niitä panostuksia, joita tämä hallitus tekee varhaiskasvatuksen laadun ja tasa-arvon kehittämiseksi. Varhaiskasvatus on yksi tehokkaimmista tavoista lisätä lasten välistä tasa-arvoa. Se luo pohjan lapsen myöhemmälle oppimiselle ja tasaa tehokkaasti perhetaustasta johtuvia oppismiseroja. Kaikista eniten varhaiskasvatuksesta hyötyvät ne lapset, jotka eivät saa kotoaan riittävää tukea elämän varhaisten taitojen oppimiselle. Silti Suomessa muita Pohjoismaita harvempi lapsi pääsee osallistumaan varhaiskasvatukseen.

”Suomessa muita Pohjoismaita harvempi lapsi pääsee osallistumaan varhaiskasvatukseen.”

Viisivuotiaiden maksuttoman varhaiskasvatuksen kokeilut aloitettiin viime vaalikaudella, ja tällä hetkellä noin kolmannes viisivuotiaiden ikäluokasta on maksuttoman varhaiskasvatuksen kokeilun piirissä. Uuden kauden myötä kasvatamme valtion maksamaa osuutta maksuttomasta varhaiskasvatuksesta ja pyrimme näin saamaan kokeilun piiriin entistä suuremman osan ikäluokasta ja myös kuntia, joiden oma taloudellinen asema ei mahdollistaisi lisäpanostuksia lasten ja perheiden hyvinvointiin. Toivon että valtion rahoitusosuutta kasvattamalla saamme mukaan kokeiluun kuntia aikaisempaa laajemmalla otannalla.

Jotain kuitenkin tiedämme jo nyt edellisten kokeilujen vaikutuksista. Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen Karvin tekemässä ensimmäisessä arviossa maksuttomuuden vaikutuksista todettiin, että sillä on ollut myönteinen vaikutus osallistumisasteeseen. Samalla painotettiin kuitenkin tarve luoda nykyistä selkeämpi kuva ja kokonaisuus viisivuotiaiden pedagogiikasta.

”Pyrimme saamaan kokeilun piiriin entistä suuremman osan ikäluokasta ja myös kuntia, joiden oma taloudellinen asema ei mahdollistaisi lisäpanostuksia lasten ja perheiden hyvinvointiin.”

Tavoitteemme on, että mahdollisimman moni lapsi pääsisi hyötymään maksuttomasta varhaiskasvatuksesta. Onkin hienoa huomata, että myös monissa kunnissa on huomattu varhaiskasvatuksen arvo. Esimerkiksi Paltamon kunta on vuoden alusta panostanut tasa-arvoon ja lasten sekä perheiden hyvinvointiin tarjoamalla kunnan asukkaille maksuttoman varhaiskasvatuksen.

”Varhaiskasvatusmaksujen madaltaminen ja maksuton varhaiskasvatus on siitä erinomainen työllisyystoimi, että sillä ei ole häviäjiä.”

Varhaiskasvatusmaksujen alentaminen on ajankohtainen aihe myös työllisyyden edistämiseen liittyen. Maksut muodostavat monille pieni- ja keskituloisille palkansaajaperheille aika suurenkin kannustinongelman, ja siksi niiden alentaminen on myös hyvä keino lisätä työnteon taloudellisia kannustimia.

Varhaiskasvatusmaksujen madaltaminen ja maksuton varhaiskasvatus on siitä erinomainen työllisyystoimi, että sillä ei ole häviäjiä. Panostamalla varhaiskasvatukseen tasa-arvo lisääntyy samalla kun työllisyys kasvaa.

”Meidän tavoitteemme on kasvattaa kaikenikäisten suomalaisten osaamistasoa.”

Varhaiskasvatukseen hyödyt ovat niin ilmeiset, että ne on huomattu myös oikeisto-oppositiossa. Myös kokoomus esittää varhaiskasvatusmaksujen madaltamista osana työllisyystoimiaan, ja arvioi 50 miljoonan euron toimenpiteen työllisyysvaikutukseksi 2500 uutta työllistä. Lisäpanostuksia varhaiskasvatukseen tulee olemaan vaikea ohittaa, kun kokoaa työllisyyspaketteja, joiden avulla pyrimme luomaan Suomeen ensin 30 000 ja lopulta 60 000 uutta työllistä.

Tänään julkaistavan kokeilun myötä yhä useampi lapsi pääsee varhaiskasvatuksen piiriin. Saamme lisättyä yhdenvertaisuutta ja kavennettua oppimiseroja. Meidän tavoitteemme on kasvattaa kaikenikäisten suomalaisten osaamistasoa ja tehdä näin Suomesta tasa-arvoisempi ja paremmin voiva maa. Tärkeä osa tätä työtä on varmistaa, että varhaiskasvatuksen tarjoamista taidoista saadaan tehtyä kiinteä osa jokaisen suomalaisen lapsen opinpolkua.

Li Andersson

Opetusministeri, vasemmistoliiton puheenjohtaja