VM:n bud­jet­tie­si­tys ker­too suun­nan­muu­tok­ses­ta – leik­kaus­ten si­jaan pa­ran­nuk­sia

Vasemmistoliiton eduskuntaryhmän puheenjohtaja Paavo Arhinmäen mukaan valtiovarainministeriön perjantaina julkaistu budjettiesitys on selkeä osoitus suunnanmuutoksesta Suomessa hallituksen vaihtumisen myötä.

– Kyse on vasta valtiovarainministeriön omasta esityksestä, ja budjettineuvotteluissa esitystä tullaan tarkentamaan ja parantamaan. Valtiovarainministeriön ehdotus jo kuitenkin osoittaa, että suunta on käännetty. Leikkausten sijaan nyt panostetaan tulevaisuuteen, Arhinmäki sanoo.

Korotukset perusturvaan ja eläkkeisiin tuovat helpotusta etenkin kaikkein pienituloisimpien arkeen ja kompensoivat osittain Sipilän hallituksen perusturvaleikkauksia. Neljän vuoden jäädytysten jälkeen myös perusturvan indeksikorotukset tehdään täysimääräisinä.

Hallitus tekee nyt ensimmäiset tasokorotukset kansaneläkkeisiin sitten vuoden 2008 ja peruspäivärahaan sitten vuoden 2012. Myös ansiotuloverotusta kevennetään pieni- ja keskituloisten osalta 200 miljoonalla eurolla. Tällä kompensoidaan ympäristö- ja haittaverojen korotuksia.

Esitysluonnos työttömyysturvan aktiivimallin kumoamisesta lähti perjantaina lausuntokierrokselle. Arhinmäki kiittelee sosiaali- ja terveysministeri Aino-Kaisa Pekosen ripeyttä asiassa.

– Vasemmistoliiton alusta asti vastustama niin sanottu aktiivimalli on rankaissut ihmisiä, joille ei ole töitä tai jotka ovat vajaatyökykyisiä. Aktiivimalli on ollut epäoikeudenmukainen ja epätarkoituksenmukainen. Se ei ole palkinnut aktiivisuudesta vaan rankaissut, jos töitä ei ole löytynyt aktiivisuudesta huolimatta. Tämä hallitus panostaa työvoimapalveluihin, tukee ihmisten palkkaamista ja tekee osaamisen ja koulutuksen kunnianpalautuksen, Arhinmäki sanoo.

Budjetin yhteydessä palautetaan myös subjektiivinen päivähoito-oikeus, jota edellinen hallitus rajoitti. Myös ryhmäkokoja pienennetään.

– Subjektiivisen päivähoito-oikeuden palauttaminen koko maassa sekä varhaiskasvatuksen ryhmäkokojen pienentäminen ovat lasten tasa-arvon kannalta merkittäviä tekoja. Vanhempien tilanteesta ja asuinpaikasta riippumatta jokaisella lapsella pitää olla oikeus laadukkaaseen varhaiskasvatukseen ja yhdessä kavereiden kanssa toimimiseen, Arhinmäki painottaa.

Arhinmäen mukaan neuvotteluissa pitää myös varmistaa, että hallitusohjelmaan kirjatut hyvät tavoitteet esimerkiksi koulutuksen, sosiaaliturvan ja ympäristön osalta tulevat nopeasti käytäntöön.

– Pitää esimerkiksi varmistaa, että hallituksen ilmasto- ja ympäristötavoitteet toteutuvat budjetissa. Olemme tosissamme ilmastonmuutoksen ja luonnon köyhtymisen pysäyttämisen kanssa. Aikaa ei ole hukattavaksi, ja kunnianhimon on näyttävä ensimmäisestä budjetista alkaen, Arhinmäki perää.