Yk­si vuo­si­kym­me­nen tär­keim­mis­tä ta­sa-ar­vo­teois­ta ete­nee

Hallituksen esitys oppivelvollisuuden laajentamisesta 18 ikävuoteen ja maksuttomasta toisesta asteesta annetaan eduskunnalle tänään. Kansanedustaja ja sivistysvaliokunnan jäsen Veronika Honkasalo iloitsee vasemmistoliiton pitkäaikaisen tavoitteen eteenpäin menemisestä.

– Tämä on tärkein koulutuspoliittinen uudistus vuosikymmeniin. Suomi on ennenkin päässyt vaikeiden aikojen yli panostamalla osaamiseen. Onneksi meillä on hallitus, joka uskaltaa tehdä rakenteellisia uudistuksia, jotka katsovat pitkälle tulevaisuuteen.

On myös tärkeä ymmärtää, että kyseessä ei ole pelkkä mekaaninen oppivelvollisuusiän nostaminen, vaan laaja lakipaketti. Sen osana kohdennetaan lisää pysyviä resursseja tukeen ja ohjaukseen.

Oppivelvollisuus päättyy tulevaisuudessa, kun henkilö täyttää 18 vuotta tai kun hän on tätä ennen hyväksytysti suorittanut ylioppilastutkinnon tai ammatillisesta koulutuksesta annetussa laissa tarkoitetun tutkinnon tai niitä vastaavan ulkomaisen koulutuksen.

– Oppivelvollisuus päivitetään nyt niin, että se takaa kaikille tarvittavan osaamisen nykyistä paremmin. On myös tärkeä ymmärtää, että kyseessä ei ole pelkkä mekaaninen oppivelvollisuusiän nostaminen, vaan laaja lakipaketti. Sen osana kohdennetaan lisää pysyviä resursseja tukeen ja ohjaukseen.

Toisen asteen maksuttomuus jatkuu sen kalenterivuoden loppuun, kun opiskelija täyttää 20 vuotta. Aidosti maksuton toinen aste edistää lapsen oikeutta koulutukseen ja parantaa suomalaisen koulutusjärjestelmän yhdenvertaisuutta.

– Oikeus oppia kuuluu kaikille. Toisen asteen oppimateriaalimaksut ovat pahimmillaan este, joka vaikeuttaa myös korkeakoulutukseen etenemistä. Kouluttamattomuus periytyy Suomessa edelleen, ja lasten taustan vaikutus on alkanut taas kasvaa. Tähän hallitus nyt määrätietoisesti puuttuu.

Pelkän peruskoulun varassa olevien työllisyysaste on viime vuosikymmeninä pudonnut nopeasti. Tulevina vuosikymmeninä koulutustason merkitys tulee entisestään kasvamaan.

– Koulutustaso on vahvasti yhteydessä myös hyvinvointiin ja terveyteen. Vasemmistolaisena voi iloita siitä, että meille tärkeä koulutuksellinen tasa-arvo paranee.