Kan­ta­ni Na­to-jä­se­nyy­teen py­syy kriit­ti­se­nä

Vasemmistoliiton kansanedustaja Veronika Honkasalo julkisti tänään kantansa Nato-jäsenyyteen.  

Honkasalo julkaisi ulostulon, jossa perustelee kriittistä kantaansa seikkaperäisesti.

– Olen näiden muutaman kuukauden ajan suhtautunut asiaan rauhallisesti, vaalinut asian demokraattista käsittelyä ja kuullut huolella näkemyksiä Natoon liittymisen eri puolista. Nyt olen tehnyt asiassa oman analyysini. Kantani pysyy kriittisenä, Honkasalo sanoi.

Honkasalon mukaan Venäjän kansainvälistä oikeutta räikeästi loukkaava hyökkäyssota on kauhistuttava. Samalla se noudattaa Venäjän imperialistista ja kansainvälisistä sopimuksista piittaamatonta pitkää linjaa. 

Honkasalo ei kuitenkaan kannata Natoon liittymistä jäsenyyteen liittyvien riskien, jännitteiden lisääntymisen sekä ihmisoikeusnäkökulmien takia. Honkasalo mainitsee Natoon liittymisen riskinä ydinasedoktriinin leviämisen.

Naton pelotevaikutus perustuu ydinaseisiin. Tämä ei ole pitkällä tähtäimellä turvallisuutta lisäävä, vaan jännitteitä lisäävä tekijä. Lisäksi Naton sisällä ydinaseriisunnan ajaminen on haastavampaa kuin sotilaallisesti liittoutumattomana. Nato-jäsenyyden hyväksyminen tarkoittaa, että me myös hyväksymme ydinasepelotteeseen pohjautuvan turvallisuuspolitiikan. Tämä ei ole tulevaisuuden kannalta kestävää, Honkasalo arvioi.

Natoon liittymisen riskeinä Honkasalo näkee myös muun muassa Yhdysvaltojen demokratiakehityksen epävarmuudet, Suomeen kohdistuvien uhkien lisääntymisen ja haasteen Suomen ihmisoikeusperustaisen turvallisuuspoliittisen linjan säilyttämisessä.

– Näen, että Nato ei lisää turvallisuuttamme pitkällä aikavälillä eikä meidän tulisi liittoumaan liittyä. Kun asiasta äänestetään, aion äänestää Natoon liittymistä vastaan.

– Ymmärrän, että edellä mainittujen seikkojen perusteella on mahdollista päätyä myös lopputulokseen, jossa Naton nähdään olevan epävarmassa tilanteessa kuitenkin paras ratkaisu turvallisuudellemme, Honkasalo sanoo.

– Minulle on tärkeää, että vasemmistoliiton ihmisillä on kokemus siitä, että he voivat toimia samassa puolueessa, vaikka ajattelisivatkin tässä asiassa eri lailla. Meitä vasemmistolaisia yhdistävät monet periaatteelliset asiat: sosiaalisen oikeudenmukaisuuden ajaminen, ilmastokestävän hyvinvointivaltion rakentaminen ja ihmisoikeuksien kunnianhimoinen edistäminen. Meidän on jatkettava yhdessä työtä Suomen parhaaksi, ei vain sotilaallisen turvallisuuden, vaan myös laajan turvallisuuden ja kestävän hyvinvoinnin puolesta.

Lisätiedot: Veronika Honkasalo, puh. 040 5559409

 

Honkasalon ulostulo kokonaisuudessaan: https://veronikahonkasalo.fi/suomen-nato-jasenyys-lisaisi-jannitteita-pitkalla-aikavalilla/