Ih­mi­set

Lue lisää kansanedustajistamme. Tutustu myös vasemmistoliiton puoluejohtoon ja -organisaatioon sekä Euroopan parlamentin edustukseemme.

Puoluejohto

Vasemmistoliiton puoluejohtoon kuuluu puheenjohtaja, kolme varapuheenjohtajaa, puoluesihteeri sekä puoluevaltuuston puheenjohtajisto. Puoluejohto valitaan puoluekokouksessa kolmeksi vuodeksi kerrallaan.

Lue li­sää

Puoluehallitus

Vasemmistoliiton puoluehallitus toteuttaa puolueen poliittista toimintaa, toimii yhdistyslain mukaisesti hallituksena ja johtaa puoluetoimistoa. Puoluehallitus kokoontuu yhteen noin kerran kuukaudessa.

Lue li­sää

PUOLUEVALTUUSTO

Puoluekokousten välillä päätösvalta on puoluevaltuustolla, joka arvioi poliittista linjaa ja strategiaa. Se kokoontuu kaksi kertaa vuodessa, tekee aloitteita ja ehdotuksia ja välittää tietoa alueilleen ja puoluehallitukselle.

Lue li­sää