Vem vi är

Vänsterförbundet har 11 riksdagsledamöter och en Europaparlamentariker. Bekanta dig gärna med oss och vår organisation.

 

 

Partistyrelsen
Vänsterpartiets partistyrelse förverkligar partiets politik. Därtill leder partistyrelsen partikansliet och fungerar som styrelse enligt föreningslagen.

Läs me­ra

Partifullmäktige

Mellan partidagarna är det partifullmäktige som gör besluten om partiets politik och strategi. Fullmäktige sammanträder två gånger per år för att presentera motioner och förslag. Därtill förmedlar partifullmäktige information till partistyrelsen och kretserna.

Läs me­ra

Landsstyrelsen

Landsstyrelsen är ett utskott som vägleder partiets svenskspråkiga verksamhet. Det väljs var tredje år av partiets svenskspråkiga medlemmar i landsmötet.

Läs me­ra