Kon­takt

Partikansliet

Fågelviksgatan 10, 3 vån., 00500 HELSINGFORS
Kansliet öppet vardagar klockan 9 – 16.

Vänsterförbundets svenska landsstyrelse 2019-2021

Ordförande Birgitta Gran
birgitta.gran@kolumbus.fi
Tfn 040 767 2137

Viceordförande Fredrik Rönnlund

Medlemmar (personliga ersättare inom parentes):
Maarit Fredlund (Irja Bergholm)
Bianca Gräsbeck (Marius Kraufvelin)
Karl-Johan Holmqvist (Roy Pietilä)
Eliel Kilpelä (Nicolas Biggs)
Branko Lampi (Robin Isomaa)
Lisen Sundqvist (Astrid Smeds)

Andra kontakter

Tvåspråkiga distrikt och lokalföreningar, landstyrelsen 2016–2018 och Vänstern i folktinget och andra svenska organ.

VÄNSTERKVINNORNA

Fågelviksgatan 10, 3. vån.
00500 HELSINGFORS

Kvinnopolitisk sekreterare
Milla Pyykkönen
Tel. 040 663 0031

VÄNSTERUNGA

Tavastvägen 29, 6 vån,
00500 HELSINGFORS
Tel. 045 348 5499
E-mail till kansliet

 

 

JUNIORER

SDPL ry Pioneerit
Tavastvägen 29, 6. vån.
00500 HELSINGFORS
Tel. 050 571 7330