Bli med­lem

Vänsterförbundets mål är en rättvis värld och en ekologiskt hållbar utveckling. Att öka mänskors egna påverkningsmöjligheter är viktigt för oss.

Vänsterns verksamhet blir till genom medlemmarnas samarbete. Som medlem i Vänstern har du möjlighet att påverka partiets politik och beslut. Välj det sätt att verka som passar dej bäst. Verksamhetens hjärta finns i lokalföreningarna.

Du kan ansluta dej med den elektronisk medlemsblanketten eller genom att fylla i medlemsuppgiftsblanketten (pdf) och posta den till Vänsterförbundet under adress Fågelviksgatan 10, 3 vån., 00500 Helsingfors.

Som medlem hålls du uppdaterad

Som vänsterförbundets nya medlem får du som gåva tidningen Kansan Uutisets digitala prenumeration i tre månaders tid. Kansan Uutiset är vänsterns partitidning i Finland.

Kom med som frivillig

Vi har ett ständigt behov för nya frivilliga som kan hjälpa oss ordna evenemang, komma på nya sätt att förbättra världen eller t.ex. dela ut broschyrer.

Som frivillig får du vara med och göra konkreta saker som driver våra mål om ett rättvisare Finland.

Om du är intresserad av att komma med i vår verksamhet som frivillig kan du ta kontakt med ditt områdes verksamhetsledare eller din kretsförening.

Mångsidig verksamhet

Medlemmarna bestämer tillsammans om partiets angelägenheter. Att vara aktiv i Vänsterförbundet förutsätter ändå inte ett medlemskap. Du kan komma med och påverka och komma på idéer ifall du är väljare, anhängare eller annars bara intresserad av att påverka och tillbringa tid tillsammans med andra.

Fri verksamhet,  gruppaktiviteter, diskussionstillfällen, hobby-verksamhet, miljöaktivism och annan rolig samvaro är alla önskvärda sätt att driva rättvisa, hållbar utveckling och trevligare bostadsområden.