VÄNSTERFÖRBUNDET

är en ny tids grönröd folkrörelse. Vi arbetar för ett jämlikt och fritt samhälle. Vi bygger en ekologiskt hållbar välfärdsstat där alla har lika bra möjligheter att ta hand om sig själva och sina näraste.