Eu­ro­pa­par­la­ments­val 2024

Tillsammans bygger vi ett Europa som är rättvist och säkert för alla. 

Röstningsdagen för Europaparlamentsvalet i Finland är 9.6.2024.

Förhandsröstningen i Finland pågår från den 29.5–4.6.2024. Förhandsröstning är möjlig på alla förhandsröstningsställen.

ETT RÄTTVIST EUROPA FÖR ALLA, INTE FÖR DE FÅ

För fred och mänskliga rättigheter.

Extremhögerns frammarsch kräver en stark vänster som motkraft. Alla har rätt att leva utan rädsla. Det måste föras en konsekvent kamp mot människorättskränkningar och krigsförbrytelser.

För naturen och rättvisa klimatåtgärder.

Det är vårt ansvar att lämna över en livskraftig och välmående planet till kommande generationer. Omställningen till en klimathållbar vardag måste vara rättvis för alla. 

För en rättvis ekonomi.

Alla måste kunna försörja sig på det arbete de utför. Rättvisa arbetsvillkor tillhör alla. Skatteflykt, penningtvätt och skatteparadis måste fås under kontroll.

För en framtid för de unga.

En bättre framtid byggs genom att stärka unga människors välbefinnande. Mentalvård, sysselsättning och försörjningsmöjligheter för unga måste stödjas i hela Europa.

Rösta för ett rättvist Europa för alla, inte för de få!

KANDIDATERNA