Eu­ro­par­la­ment­ti­vaa­lit 2024

Tänä keväänä äänestetään Euroopan tulevaisuudesta!

Elinkustannukset kasvavat, Euroopassa soditaan, ilmastokriisi pahenee. Maiden välisiin kriiseihin vastataan kansainvälisellä yhteistyöllä. Olemme vastavoima Euroopan yhteneväisyyttä horjuttavalle äärioikeistolle – työllämme vahvistamme ihmisoikeuksia, tasa-arvoa ja demokratian toteutumista.

Me rakennamme yhdessä Euroopan, joka on oikeudenmukainen ja turvallinen kaikille.  

Alla voit tutustua vasemmistoliiton eurovaaliehdokkaisiin. Julkistamme lisää ehdokkaita lähiviikkoina!

Eurovaalien äänestyspäivä on 9.6.2024.Va­sem­mis­to­liit­to ni­me­si en­sim­mäi­set eu­ro­vaa­lieh­dok­kaan­sa

Vasemmistoliiton puoluehallitus nimitti tänään 13.12. puolueen ensimmäiset ehdokkaat kesän 2024 europarlamenttivaaleihin.

Lue li­sää