Da­tas­kydds­bes­kriv­ning

Registeransvarig

Vänsterförbundet r.p.

Kontaktperson

Vesa Takaluoma

På den här sidan behandlar vi frågor som gäller webbplatsens dataskydd.

Information om medlemsregistrets dataskydd finns här: medlemsregistrets dataskydd

Eftersom användning av webbplatsen inte kräver inloggning, är den enda unika informationen som sparas besökarens IP-adress som sparas i serverns logg och eventuellt i statistikverktyget Google Analytics (statistikverktyget är dock inställt så att den anonymiserar adressen). Mer information om hur Google utnyttjar data: https://privacy.google.com/businesses/compliance/

Kakor (cookies)

Webbplatsen använder kakor för att analysera användningen av webbplatsen, förbättra användarupplevelsen, eventuellt för retargeting-marknadsföring och för att förbättra kvaliteten.

· Insamling av data om besökaren med Google Analytics

· Innehållsdelning och remarketing av innehåll med Facebook

· Inriktning och effektivisering av annonser med Google Adwords

· Verktygshantering med Google Tag Manager

En webbkaka är en fil som servern lagrar på besökarens dator eller mobilenhet. I praktiken är en kaka en liten namnlös användarspecifik textfil som lagras i användarens webbläsare. Webbservern kan senare läsa kakan och på så vis identifiera webbläsaren. 

Kakorna orsakar inte någon skada på användarens dator eller mobilenhet. Kakorna kan inte användas för att identifiera användaren, om användaren inte loggar in i tjänsten.

Du kan rensa sparade kakor i webbläsarens inställningar. Detta hindrar dock inte lagring av nya kakor. Du kan också förbjuda användning av kakor i webbläsarens inställningar. Förbud mot kakor kan dock påverka webbplatsens funktion.

Om du vill förbjuda användning av Google Analytics, använd det här verktyget: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Inbäddat innehåll från andra webbplatser

Artiklar på den här webbplatsen kan innehålla inbäddat innehåll (till exempel videor, bilder, artiklar, osv.). Inbäddat innehåll från andra webbplatser beter sig precis på samma sätt som om besökaren själv besöker den tredje partens webbplats.

Dessa webbplatser kan samla in uppgifter om dig, använda webbkakor, bädda in ytterligare spårning från tredje part och övervaka din interaktion med nämnda inbäddade innehåll, inklusive spårning av din interaktion med det inbäddade innehållet.

Kontaktformulär

Texter som skickas med kontaktformuläret lagras inte i något register, utan förmedlas per e-post till företagets personal.

Vem kan se information som lagras på webbplatsen

– vårt företag och dess personal

– IT-företaget som upprätthåller webbplatsen

Hur länge vi lagrar informationen

Analytiken lagras i Googles tjänst i 24 månader.

E-postlista

På webbplatsen kan du ansluta dig till vår e-postlista. Nyhetsbrevet skickas med hjälp av Mailchimp. Din e-postadress distribueras inte vidare och används inte heller för något annat ändamål. Du kan lämna listan genom att klicka på länken i slutet av nyhetsbrevet eller genom att skicka en begäran om att radera informationen till silla.kakkola@vasemmistolitto.fi.

Dina rättigheter till information som gäller dig

Om du har lämnat personuppgifter till oss i någon form, kan du begära att få en sammanställning av information som gäller dig. Du kan också begära att personuppgifterna raderas. Rättigheten att kräva radering av personuppgifter gäller inte sådana personuppgifter som vi måste lagra på grund av webbplatsens underhåll, juridiska orsaker eller dataskydd.

Register för Vänsterförbundets webbkampanjer

Registerbeskrivning enligt personuppgiftslagen (523/99, 10 §)

Person med ansvar för registret:

Vesa Takaluoma, organisationsplanerare, Fågelviksgatan 10, 3:e vån., 00500 Helsingfors, +358 40 629 9190

Registrets namn:

register för Vänsterförbundets webbkampanjer

Registrets syfte:

Syftet med Action Network-registret är att hålla kontakt med de personer som undertecknat Vänsterförbundets vädjan och skicka kampanjmeddelanden om den registeransvariges olika kampanjer.

Registrets innehåll:

Registret innehåller för- och efternamn, e-postadress och hemvist för de personer som har anslutit sig till e-postlistan. Om personen anger ytterligare information, lagras även denna information.

Källor som i regel används för registret:

Informationen samlas när personen ansluter sig till e-postlistan.

Utlämnande och samkörning av registeruppgifter:

Registeruppgifter överlåts inte till tredje parter. Däremot kan data överföras som en del av användningen av andra tjänster (t.ex. e-posttjänst).

Eftersom vissa delar av tjänsterna kan ligga utanför EU/EES-området, kan data som gäller användning av tjänsten delvis överföras till USA. Adekvat dataskydd i hantering av registeruppgifterna säkerställs med hjälp av Privacy Shield-mekanismen eller Europeiska kommissionens standardavtalsklausuler.

Bevaring av registeruppgifterna och skydd av registret:

Inget manuellt material. Registeruppgifterna ligger på en server med begränsad åtkomst. Endast partiets personal har rätt att använda registret.

Rättelse av uppgifter:

Personer som lämnat uppgifter till registret kan begära att den registeransvarige utplånar uppgifterna eller rättar till felaktiga uppgifter.

Rätt till insyn:

I enlighet med 26 § i personuppgiftslagen har en person rätt att kontrollera vilka uppgifter som har registrerats om honom. Detta sker genom att kontakta den registeransvarige.