Med­lem­sav­gift

Vänsterförbundets medlemsavgift bestäms på basis av ens bruttoinkomster. Läs nedan om medlemsavgiftskategorierna år 2023:

Månatliga inkomster; Årliga inkomster; Medlemsavgiftskategorier

* under 600 €/månad; under 7188 €/år; 8 €/år
* 600–1100 €/månad; 7189–13200 €/år; 16 €/år
* 1101–1600 €/månad; 13212–19200 €/år; 27 €/år
* 1601–2200 €/månad; 19212–26400 €/år; 38 €/år
* 2201–2800 €/månad; 26412–33600 €/år; 52 €/år
* 2801–3300 €/månad; 33612–39600 €/år; 72 €/år
* 3301–3800 €/månad; 39612–45600 €/år; 95 €/år
* 3801–4300 €/månad; 45612–51600 €/år; 115 €/år
* 4301–4900 €/månad; 51612–58800 €/år;135 €/år
* 4901–5500 €/månad; 58812–66000 €/år; 155 €/år
* 5501–6000 €/månad; 66012–72000 €/år; 175 €/år
* yli 6000 €/månad; yli 72000 €/år; 195 €/år

Försäkring med Turva

Turva försäkrar Vänsterförbundets medlemmar i all partiets evenemang. Därtill får medlemmar försäkringsförmåner från försäkringsbolaget Turva. Läs mer här.

 Flyttanmälan

Vårt medlemsregister uppdateras via posten. Ibland händer detta dock inte och därför är det bäst att du meddelar oss om din nya adress via e-post, telefon eller post på adressen jasenasiat@vasemmistoliitto.fi, tel. 040 723 5009 eller Vasemmistoliitto, Lintulahdenkatu 10, 00500 Helsinki.

Ifall du inte har fått räkningen för din medlemsavgift under de senaste åren så ta vänligen kontakt med oss. Eftersom det kan betyda att vi saknar din adress. Vår telefontjänst är öppen på måndagar och tisdagar från kl. 10 till kl. 15.

Vi använder E-faktura

Som ett grönrött parti har Vänsterförbundet bestämt att använda sig av E-faktura. Nu har du möjligheten att välja E-räkning som betalningsform för dina framtida medlemsavgifter. De som får fakturan elektroniskt får ingen pappersfaktura utan istället en notifikation om e-fakturan på sin nätbank. På detta sätt sparar vi på papper och miljön.

Banker fungerar på olika sätt men alla banker har publicerat information om E-fakturan på sina webbsidor. På bankens webbsida kan det finnas en service för E-fakturan som erbjuder användaren möjligheten att söka till vem fakturan betalas, det vill säga Vänsterbundet och meddela om intresset att betala framtida faktura via E-faktura.

Bekanta dig med din nätbanks E-faktura och överväg att byta till ett ekologiskt alternativ. Du kan fråga mer information av din egen bank.

De som inte vill ha en E-faktura får även i framtiden pappersfaktura.

Avgång

Avgång från Vänsterförbundet sker via Vänsterförbundets 8 §:

De som inte vill ha en E-faktura får i framtiden även en pappersfaktura.

”Om en medlem i en grund- eller kommunalorganisation eller en direkt personmedlem i partiet inte har betalat medlemsavgiften för två (2) successiva kalenderår och betalar inte avgiften heller följande gång avgifter tas ut, kan partistyrelsen utesluta medlemmen. En förening som är partimedlem ska ha minst tre medlemmar som har betalat sin medlemsavgift. I annat fall kan föreningen uteslutas från partiet.”

Ifall en person som vill avgå från partiet även vill avsluta prenumarationen av nyhetsbrevet så bör en separat anmälan göras om det. Nyhetsbrevet har även flera läsare och abonnenter som inte är medlemmar i partiet.