MEP

Under mandatperioden 2019-2024 fungerar Silvia Modig från Helsingfors som europaparlamentariker. Före jobbet som europaparlamentariker fungerade Modig som riksdagsledamot från 2011 till 2019. Från 2015 till 2019 var Modig vice ordförande för miljöutskottet. Till sivilyrkke är Modig journalist.

Modig har även fungerat som fullmäktigeledamot sedan 2008. Därtill är Modig ordförande för Finlands biblioteksförenings styrelse