Landss­ty­rel­sen

Landsstyrelsen är ett utskott som vägleder partiets svenskspråkiga verksamhet. Det väljs var tredje år av partiets svenskspråkiga medlemmar i landsmötet. Landsmötet däremot är ett förhandlingsmöte som är öppet för alla svenskspråkiga i partiet.

Landsstyrelsen har rätt att föra fram motioner och förslag till partikongressen och nominera medlemmar till partistyrelsen.

Ordförande
Birgitta Gran

Viceordförande
Fredrik Rönnlund

Medlemmar
(personlig ersättare inom parentes)

Ralf Björklund (Irja Bergholm)
Bianca Gräsbeck (Stina Sjöblom)
Jonna Kevin (Marianne Petters)
Marius Kraufvelin (Branko Lampi)
Frank Lundgren (Eliel Kilpelä)
Roy Pietilä (Lisen Sundqvist)