Riks­dags­le­da­mö­ter

Vänsterförbundet består av 16 riksdagsledamöter från alla håll i Finland. Jussi Saramo från Vanda fungerar som ledare för riksdagsgruppen. Som vice ordförande fungerar Pia Lohikoski från Kervo och Katja Hänninen från Brahestad.

Vi i vänsterförbundets riksdagsgrupp bygger ett välmående och jämlikt Finland. Detta uppnås med en stark grundtrygghet, goda arbetsförhållanden, med att förhindra ojämlikhet och främja en jämlik utbildning.

Vänsterförbundets riksdagsgrupp har sedan 2018 regelbundet offentliggjort information om de lobbare som riksdagsgruppen mött och de teman som diskuterats under dessa möten.

Politik skall vara så genomskinligt som möjligt. Därför vill vi att Finland tar i bruk ett lobarregister, som skulle visa vilka lobbare riksdagsledamöterna träffar och vilka teeman som diskuterats under dessa möten.