Riks­dags­le­da­mö­ter

Vänsterförbundets riksdagsgrupp består av sexton riksdagsledamöter. Vi i Vänsterförbundets parlamentariska grupp bygger ett lika och välmående Finland. Stark grundläggande säkerhet, goda arbetsförhållanden, kampen mot ojämlikhet och utbildningsjämlikhet leder till målet.