Kan­san­edus­ta­jat

Vasemmistoliiton eduskuntaryhmään kuuluu 11 kansanedustajaa. Ryhmän puheenjohtajana toimii Jussi Saramo ja varapuheenjohtajina Merja Kyllönen sekä Laura Meriluoto.

Me vasemmistoliiton eduskuntaryhmässä rakennamme tasa-arvoista ja hyvinvoivaa Suomea. Tavoitteeseen vievät vahva perusturva, hyvät työehdot, eriarvoisuuden torjuminen sekä koulutuksellinen tasa-arvo.

Vasemmistoliiton eduskuntaryhmä on vuodesta 2018 lähtien säännöllisesti julkaissut tiedot tapaamistaan lobbareista ja tapaamisten aiheista.

Politiikan on oltava mahdollisimman läpinäkyvää. Siksi haluamme Suomeen yleisen lobbausrekisterin, josta käy ilmi kaikkien kansanedustajien tapaamat lobbarit ja heidän kanssaan käytyjen keskustelujen aiheet.