Min­ja Kos­ke­la

Minja Koskela

Vaalipiiri: Helsinki

Sähköposti: minja.koskela@eduskunta.fi

Puhelin: 09 432 3153

https://minjakoskela.fi

MINJA KOSKELA (s. 1987) on ensimmäisen kauden kansanedustaja ja kaupunginvaltuutettu Helsingistä. Ennen politiikkaan lähtemistään hän oli musiikinopettaja ja musiikkikasvatuksen tutkija.

Mielestäni Suomi tarvitsee erityisesti inhimillistä talouspolitiikkaa, jonka reunaehdot sanelevat ilmastonmuutos ja luontokato. Meidän on luovuttava löysästä leikkauspuheesta, velkapopulismista ja rikkaiden veroaleista ja ryhdyttävä vahvistamaan hyvinvointivaltion rakenteita. Se tehdään panostamalla koulutukseen ja ilmastonmuutoksen hillintään.

Vasemmistoliitto on minun puolueeni, koska se on ainoa puolue, joka yhdistää analyyttisen luokkapolitiikan vahvoihin ilmastotoimiin. Lisäksi minulle on tärkeää, että politiikan keinoin pystytään edistämään kaikkien marginalisoitujen ihmisryhmien oikeuksia.

Politiikassa aikaan saa parhaiten, kun toimitaan yhdessä. Kukaan ei tee politiikkaa yksin! Isommalla joukolla on paremmat edellytykset haastaa perinteinen oikeistolainen ajattelu ja rakentaa tulevaisuutta, jossa ympäristö asettaa talouskasvun rajat ja jossa talous on ihmistä varten eikä toisin päin.

Valiokunnat

  • Lakivaliokunta
  • Valtiovarainvaliokunta (varajäsen)

Takaisin Kansanedustajat -sivulle