Han­na Sark­ki­nen

Hanna Sarkkinen

Valkrets: Uleåborg

E-mail: hanna.sarkkinen@riksdagen.fi

Tel.: 050 5122606

https://www.hannasarkkinen.fi

HANNA SARKKINEN (född 1988) är riksdagsledamot från Uleoborg. Till utbildning är hon filosofie magister. 
 I Sanna Marins regering hon var social- och hälsovårdsminister.

Jag tycker att Finland behöver politik som skapar hopp för framtiden. Vi har alltför länge gjort kortsiktig politik som fokuserat på nerskärningar och smått filande. Vi behöver visioner om ett bättre värld och för hur vi kan lösa de problem vi tampas med.

Vänsterförbundet är mitt parti eftersom vår politik kombinerar de saker som är viktigast för mig. Det vill säga arbetet för ett jämlikare samhälle, att minska ojämlikhet och att hitta jobba för lösningar för klimat- och miljökriser.

I politiken får man mest gjort ifall man tar reda på saker och ting, motiverar sin åsikt på ett trovärdigt sätt och orkar jobba. Politik är en lagsport så mest får man också gjort då man jobbar tillsammans med andra.

Utskott och andra uppdrag

  • 
Finansutskottet

 

Tillbaka till riksdagsledamöter