Han­na Sark­ki­nen

Hanna Sarkkinen

Valkrets: Uleåborg

E-mail: hanna.sarkkinen@riksdagen.fi

Tel.: 050 5122606

https://www.hannasarkkinen.fi

HANNA SARKKINEN (född 1988) är riksdagsledamot från Uleåborg, ledamot i Uleåborg stadsfullmäktige och Vänsterförbundets första vice ordförande. Till sin utbildning är hon filosofie magister.
  • 1. viceordförande för Vänsterförbundet
  • Ekonomiutskottet
  • Finnveras förvaltningsråd

Kontaktperson:

RiksdagssekreterareLaura Koskinen
laura.koskinen@riksdagen.fi
Tel. 050 462 6604

Tillbaka till riksdagsledamöter