Va­sem­mis­to­lii­ton jä­sen­kun­ta kan­nat­ti hal­li­tuk­seen osal­lis­tu­mis­ta ää­ni­vyö­ryl­lä

Vasemmistoliiton jäsenkunta on äänestänyt ylivoimaisella äänten enemmistöllä puolueen hallitusyhteistyöhön osallistumisen puolesta.

Tiedote 5.6.2019
Vapaa julkaistavaksi

Neuvoa-antavassa jäsenäänestyksessä annettiin yhteensä 3856 ääntä ja äänestysprosentiksi muodostui 33,70 %. Äänestyksessä annettiin 12 tyhjää ääntä, 97 ei-ääntä ja 3747 kyllä-ääntä. Kyllä-vaihtoehto sai siis 97,17 % annetuista äänistä.

– Tätä voi kutsua jäsenistön äänivyöryksi tasa-arvoisemman Suomen ja tulevaisuuden hyvinvointiin panostavan hallituksen puolesta, vasemmistoliiton puheenjohtaja Li Andersson sanoo.

Anderssonin mukaan äänestystulos kuvastaa sitä, että hallitusneuvottelut onnistuivat vasemmistoliiton osalta hyvin.

– Hallitusohjelma toteuttaa kaikki vasemmistoliiton neuvotteluille asettamat kynnyskysymykset. Epäoikeudenmukainen aktiivimalli saadaan purettua, terveyseroja kaventava sote-uudistus saadaan käyntiin ja Suomi aloittaa päättäväisen siirtymän kohti hiilinegatiivisuutta, Andersson sanoo.

Äänestystulos antaa Anderssonin mukaan vahvan mandaatin puolueen hallitusyhteistyölle.

– Jäsenistömme katsoi, että vasemmistoliiton on nyt aika astua hallitusvastuuseen ratkomaan aikamme suurimpia tulevaisuushaasteita, eli eriarvoisuutta ja ilmastonmuutosta, sekä rakentamaan oikeudenmukaisempaa Suomea, Andersson sanoo.

Lopullisen päätöksen hallitukseen osallistumisesta tekee puoluevaltuuston ja eduskuntaryhmän yhteiskokous. Jäsenäänestys on neuvoa-antava. Päätös hallitukseen osallistumisesta on siis vielä juuri nyt kokoontuvan kokouksen päätettävänä.

Vasemmistoliitto kehittää jäsenten osallisuutta päätöksentekoon

Neuvoa-antava jäsenäänestys hallitukseen osallistumisesta on vasemmistoliiton puoluevaltuuston puheenjohtaja Pia Lohikosken mukaan osa vasemmistoliiton jatkuvaa työskentelyä puolueen jäsenten vaikutusmahdollisuuksien lisäämiseksi.

– Me pyrimme lisäämään jäsentemme osallistumista puolueen päätöksentekoon kaikilla tasoilla. Jäsenäänestys hallitukseen osallistumisesta on yksi tällaisista keinoista. Tulemme jatkamaan uudistuksia jäsentemme osallisuuden lisäämiseksi jatkossakin, vasemmistoliiton puoluevaltuuston puheenjohtaja Pia Lohikoski sanoo.

Noin kolmannes puolueen jäsenistä käytti äänioikeutta neuvoa-antavassa jäsenäänestyksessä.

– Lyhyt äänestysaika hillitsi hieman äänestysaktiivisuutta, mutta on myös hienoa, että tuhannet ihmiset osallistuivat alle kahdessa vuorokaudessa tähän uraauurtavaan äänestykseen. Näin valtavan selkeä tulos puhuu mielestäni puolestaan, puoluevaltuuston puheenjohtaja Pia Lohikoski sanoo.

Lohikosken mukaan jäsenäänestyksen järjestäminen oli vasemmistoliitolle luontevaa.

– Tuhannet vasemmistoliiton jäsenet työskentelevät joka päivä oikeudenmukaisemman Suomen puolesta. Heidän mielipiteensä kysyminen hallitusyhteistyöstä oli paitsi luontevaa, myös velvollisuutemme. Myös aloite jäsenäänestyksen järjestämisestä tuli puolueen jäseneltä, Lohikoski sanoo.

Lisätietoja:

Li Andersson
Vasemmistoliiton puheenjohtaja, li.andersson@eduskunta.fi

Pia Lohikoski
Vasemmistoliiton puoluevaltuuston puheenjohtaja, pia.lohikoski@eduskunta.fi, 050 3629496

Touko Sipiläinen, haastattelupyynnöt
Politiikka- ja viestintätiimin vetäjä, touko.sipilainen@vasemmistoliitto.fi, 040 1962292