Va­sem­mis­to­lii­ton edus­kun­ta­vaa­lioh­jel­ma jul­ki

Vasemmistoliitto julkaisi vaaliohjelmansa: kärkiteemoina eriarvoistumisen pysäyttäminen, oikeudenmukainen ilmastonmuutoksen torjunta ja uusi työ

Vasemmistoliitto julkaisi tänään eduskuntavaaliohjelmansa ja käynnisti kevään vaalikampanjan. Puolue lähtee vaaleihin tavoitteenaan lopettaa Suomen eriarvoistuminen. Puolue haluaa myös mahdollistaa ilmastonmuutoksen torjuntaan osallistumisen kaikille suomalaisille.

Vasemmistoliitto nostaa vaaliohjelmassaan esiin hätkähdyttävän luvun. 83 % suomalaisista on huolissaan maan eriarvoistumisesta.

– Eriarvoisuus on yksi suomalaisia tällä hetkellä eniten huolettavista ongelmista. Meidän tavoitteemme on palauttaa suomalaisten usko tulevaisuuteen ja pysäyttää Suomen jakautuminen, vasemmistoliiton puheenjohtaja Li Andersson sanoo.

Vaaliohjelmassaan puolue ratkaisee eriarvoisuutta muun muassa parantamalla sosiaali- ja terveyspalvelujen saatavuutta sekä hillitsemällä vuokrien nousua kasvukeskuksissa.

– Kun sosiaali- ja terveydenhuoltoa uudistetaan ensi vaalikaudella, lähtökohdaksi pitää ottaa se, että jokaiselle taataan vähimmäistasona mahdollisuus päästä lääkäriin viikossa maksutta, Andersson vaatii.

Vasemmistoliitto tarjoaa vaaliohjelmassaan myös keinoja vanhustenhoidon kriisiytyneen tilanteen ratkaisemiseksi. Puolue parantaisi palvelutalojen ja kotihoidon hoitajamitoitusta sekä perustaisi vanhusasiainvaltuutetun viran varmistamaan ikäihmisten palveluiden toteutumista.

Kaikki ratkaisemaan ilmastonmuutosta

Andersson vaati, että ilmastonmuutoksen torjunnasta ei tule tehdä Suomea eriarvoistavaa kysymystä, vaan kaikki on otettava mukaan ilmastotalkoisiin.

– Monella suomalaisella on pelko, että ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi tehtävät toimet kasvattavat eriarvoisuutta. Meidän tavoitteemme on ratkaista ilmastokriisi niin, että lopputuloksena on aiempaa tasa-arvoisempi ja paremmin voiva yhteiskunta, Li Andersson sanoo.

Vaaliohjelmassa vasemmistoliitto nostaa yhdeksi ratkaisuksi ilmastonmuutoksen investoinnit raiteisiin ja muuhun päästöttömään liikenteeseen.

– Kaikilla suomalaisilla ei ole varaa hankkia sähköautoa. Varallisuus ei saa muodostua esteeksi ilmastotalkoisiin osallistumiselle, vaan kaikilla on oltava mahdollisuus osallistua ilmastonmuutoksen hillintään, Andersson sanoo.

Uutta työtä panostamalla suomalaiseen osaamiseen

Vasemmistoliitto tarjoaa vaaliohjelmassaan myös ratkaisuja työn nopeaan murrokseen. Puolueen mukaan suomalaisen työn tulevaisuus on osaamisessa.

– Tänä keväänä on aika valita, menestyykö Suomi osaamisella ja luovuudella, vai seuraammeko Sipilän hallituksen tietä kohti matalapalkkaisia töitä ja kaventuvaa hyvinvointia, Andersson sanoo.

Vasemmistoliitto loisi Suomeen uutta työtä nostamalla tutkimus- kehitys ja innovaatiotoiminnan rahoitusta, tukemalla itsensätyöllistäjiä ja pienyrittäjiä, sekä parantamalla jokaisen suomalaisen mahdollisuutta päivittää osaamistaan läpi työuran. Puolue parantaisi koulutuksen tasa-arvoa myös maksuttomalla toisen asteen koulutuksella ja 18 vuoteen jatkuvalla oppivelvollisuudella.

Ohjelmaa pohjustettiin eri puolella Suomea järjestetyllä keskustelukiertueella

Vasemmistoliitto järjesti osana vaaliohjelmatyötään eri puolella Suomea järjestetyn keskustelukiertueen. Osa vaaliohjelman teemoista, kuten yksinäisyyden torjunta, on noussut ohjelmaan keskusteluiden perusteella.

– Kiertueen keskusteluissa ihmiset toivat voimakkaasti esiin huolensa Suomen kahtia jakautumisesta. Toisaalta esiin nousi myös vahva halu ratkaista Suomen eriarvoistuminen, vasemmistoliiton puoluevaltuuston puheenjohtaja Pia Lohikoski sanoo.

Vasemmistoliiton vaaliohjelman julkistustilaisuus järjestetään tänään 30.1. osoitteessa Helsinginkatu 16. Tilaisuus striimataan suorana vasemmistoliiton Facebook-sivulle.

Lataa vasemmistoliiton eduskuntavaaliohjelma tästä