5 kei­noa joil­la pää­set al­kuun ra­sis­min vas­tus­ta­mi­ses­sa

Suomessa meillä on pitkä matka kuljettavana rasismin kitkemiseksi. Tässä 5 +1 keinoa, joilla sinä voit toimia rasismia vastaan.

1. Ymmärrä asian vakavuus

Rasismi on vakava ongelma, joka ilmenee niin asenteissa kuin rakenteissa ja purkautuu monella tavalla mikroaggressioista väkivaltaan. Siksi antirasistisen toiminnan keskiössä on ymmärrys siitä, miten vakavasta ja laajasta asiasta on kyse.

Yhdenvertaisuusvaltuutetun selvityksen mukaan (2020) suuri määrä suomalaisia ja Suomessa asuvia ihmisiä kohtaa syrjintää kuukausittain, viikoittain tai jopa päivittäin. Syrjintää ja esimerkiksi rasistista häirintää tapahtuu julkisten tilojen lisäksi myös kouluissa ja työpaikoilla. Rasismi liittyy kohtaamisiin arkipäiväisissä tilanteissa, mutta se on läsnä myös yhteiskunnan rakenteissa ja toimintatavoissa.

2. Ota asioista selvää – kuuntele ja lue

Ensimmäinen askel antirasismiin on ymmärtää, mitä rasismi on ja miten se näkyy ja tuntuu ihmisten arjessa joka päivä. Rasismi tarkoittaa ihmisryhmän tai sen jäsenen ihmisarvon alentamista etnisyyden, ihonvärin, kulttuurin, uskonnon, kansalaisuuden tai äidinkielen perusteella. Vaikka rasismi on laissa kielletty, se on silti osa monen suomalaisen ja Suomessa asuvan arkipäivää.

Internetissä on paljon kokemusasiantuntijoiden kertomuksia, tutkimuksia ja antirasistisia oppaita, joiden kautta tutustua aiheeseen syvemmin. Voit aloittaa tutustumalla antirasistiseen käsitteistöön täältä.

On tärkeä kuunnella niitä, jotka rasismia kokevat ja siksi sitä parhaiten ymmärtävät. Muista, ettei rasismia kokeneilla kuitenkaan ole velvollisuutta kouluttaa tai opettaa ketään, vaan asioista kannattaa itse ottaa selvää.

3. Tarkkaile ensin omaa toimintaasi

Rasismi on syvällä rakenteissa ja kulttuurissa, jossa elämme. Siksi kaikilla meillä on rasistisia oletuksia ja toimintatapoja. Antirasismissa on kyse asenteiden ja rakenteiden kriittisestä tarkastelusta, niiden tunnistamisesta omassa ja muiden toiminnassa sekä poisoppimisesta aiemmista oletuksista ja toimintatavoista. Keskeistä on pyrkiä aktiivisesti muuttamaan vallitsevaa toimintaa.

Aktiivinen työ rasismia vastaan alkaa siksi peiliin katsomalla – vaikka tarkoitus on hyvä, saatamme silti toimia rasistisesti. Sen tunnistaminen ja toiminnan korjaaminen on hyvä alku. Kun alat vähitellen tunnistaa ja nähdä rasismin ympärilläsi, osaat myös puuttua siihen paremmin.

4. Vastusta rasismia ja tee se järjestelmällisesti

Kaikesta rasismista irtisanoutuminen ja rasismin selkeä vastustaminen on antirasismin keskiössä. Jos näet rasismia, toimi, tapahtui se sitten internetissä tai kaduilla. Voit omalla toiminnallasi tehdä julkisista tiloista turvallisempia ja osoittaa, ettei rasismia sallita.

Muista, ettei kaikki rasismi ole vain suoria solvauksia tai väkivaltaa – rasismi elää myös sivuhuomioissa, oletuksissa ja mikroaggressioissa. Siksi sinun on hyvä olla valppaana ja valmis huomauttamaan rasistisesta toiminnasta.

5. Ota antirasismi osaksi kaikkea toimintaa

Pohdi tilanteita ja toimintaa niin arjessa, työpaikalla, sosiaalisessa mediassa, mediassa, harrastustoiminnassa tai vaikka arkisissa kohtaamisissa kaupan kassalla aina myös antirasistisesta näkökulmasta.

Miten voisin tehdä omasta arjestani selkeämmin antirasistista? Miten voisin edesauttaa antirasistista toimintaa arkisissa tilanteissa? Ovatko työyhteisöni säännöt ja normit antirasistiset? Voisinko edistää antirasismia harrastustoiminnassa?

 

+ 1. Muista, että kukaan ei ole täydellinen ja että virheitä sattuu kaikille. Silloin niitä pyydetään anteeksi ja niistä opitaan. Tehdään Suomesta yhdessä paikka, jossa kaikilla on oikeus hyvään elämään.

 

Lue lisää:

Oletko tekemässä antirasistista projektia? – Ruskeat Tytöt  
9 keinoa olla hyvä valkoinen liittolainen – Ruskeat Tytöt 
Valtaosa afrikkalaistaustaisista kokee Suomessa syrjintää ihonvärinsä vuoksi, kertoo tuore selvitys – lapsillekin saatetaan huudella törkeyksiä