Ki­ve­lä: Kes­tä­vän elä­män­ta­van on ol­ta­va mah­dol­li­nen kai­kil­le, ei har­voil­le

Kansanedustaja Mai Kivelä kannattaa kohdennettuja toimia, joilla tuetaan siirtymää pois fossiilisen energian käytöstä. Hän piti vasemmistoliiton ryhmäpuheen energian hintaan liittyvän välikysymyksen käsittelyssä eduskunnassa.

– Mitä suurempi osuus henkilön, kotitalouden tai yrityksen käytettävissä olevista tuloista menee sähkö-, lämmitys- tai liikennepolttoainelaskuun, sitä suurempi vaikutus näiden hintojen kallistumisella on. Meidän on kohdennettava toimia niille, jotka tarvitsevat tukea siirtymässä pois fossiilisesta energiasta, Kivelä sanoo.

Vasemmistoliiton lähtökohta on, että on oikein tukea pulaan joutuneita maatalousyrittäjiä, toimeentulotuesta sähkölaskujaan maksavia ihmisiä, ammattiliikennettä sekä heitä, joiden on pakko käyttää autoa työmatkoillaan. Kivelä kuitenkin huomauttaa, että moni jää vielä täsmäavun ulkopuolelle: esimerkiksi eläkeläiset ja vammaiset, joiden on pakko käyttää autoa.

– On tärkeää, että syrjäseudulla asuvien tilanne otetaan vakavasti. Erilaisille alueille tarvitaan erilaisia ratkaisuja, Kivelä toteaa.

Reilun siirtymän toimilla voidaan samalla hillitä ilmastokriisiä, estää energiaköyhyys ja varmistaa energiaoikeudenmukaisuus.

Vasemmistoliitto esittää, että energiaremonttitukea laajennetaan ja kehitetään, jotta jokaisella on mahdollisuus muuttaa kotinsa lämmitys ilmaston kannalta kestäväksi, samaan tapaan kuin esimerkiksi öljylämmityksestä luopumiseen voi jo nyt saada tukea. Vasemmistolle on tärkeää, että sähkön siirtohinnoilla tehtäviä monopolivoittoja leikataan jatkossakin. Myös joukkoliikennettä on parannettava kaupungeissa ja kaupunkien välillä, ja kaasutankkausverkostoa pitää laajentaa.

Kivelä muistuttaa, että suomalainen yhteiskunta pyörii vielä suurelta osin fossiilisilla polttoaineilla.

– Fossiilisten käyttöön on edelleen olemassa taloudellisia kannustimia. Tämä pitää muuttaa. Reilun siirtymän toimilla voidaan samalla hillitä ilmastokriisiä, estää energiaköyhyys ja varmistaa energiaoikeudenmukaisuus. Reilun siirtymän pitää olla konkretiaa, ei sanahelinää, hän sanoo.

Kivelän mukaan hallituksen lähtökohtana on, että ihmisiä tuetaan vaikeissa tilanteissa. Hallitus onkin jo linjannut täsmätoimista, joilla vastataan energian hintojen nousuun. Toimet painottuvat liikenteeseen ja kohdistuvat kotitalouksiin, ammattiliikenteeseen sekä maatalouden yrittäjiin.

Fossiiliriippuvuudesta eroon pääseminen on jo auttanut Suomea.

Kivelä pitää todennäköisenä, että fossiiliset polttoaineet tulevat entisestään kallistumaan tulevaisuudessa. Siksi ilmastotoimia ja fossiilisista irrottautumista pitää tehostaa, ei hidastaa.

– Fossiiliriippuvuudesta eroon pääseminen on jo auttanut Suomea, ja auttaa meitä jatkossakin suojaamaan suomalaisia hinnannousuilta ja tekemään osamme ilmastokriisin estämiseksi, hän sanoo.


Mai Kivelän ryhmäpuhe 22.2.2022

Arvoisa puhemies,

Energian hinnan nousu on aiheuttanut monille suomalaisillekin isoja ongelmia. Onneksi riippuvuutemme fossiilienergiasta on keskimääräistä vähäisempää, ja siksi hinnatkin ovat nousseet Suomessa muuta Eurooppaa vähemmän. Välikysymyksen jättäneiden perussuomalaisten fossiiliriippuvuutta pahentavalla linjalla olisimme paljon vaikeammassa tilanteessa.

Hintojennousun taustalla on useita syitä. Koronakriisin pahimman vaiheen hellitettyä kokonaiskysyntä on elpynyt samaan aikaan kun tuotantoa on vähennetty ja kansainvälinen turvallisuustilanne sekä sääolosuhteet ovat nostaneet hintoja.

Onneksi Suomessa on tehty vakautta ja turvallisuutta pitkällä aikavälillä rakentavaa ja tuontipolttoaineista riippuvuutta vähentävää energiapolitiikkaa. Puhun ilmastotoimista. Fossiiliriippuvuudesta eroon pääseminen on auttanut, ja auttaa Suomea jatkossakin, paitsi tekemään osamme ilmastokriisin estämiseksi, myös suojaamaan suomalaisia geopolitiikan muutoksilta ja energian hinnannousuilta.

Fossiiliset tulevat vain kallistumaan tulevaisuudessa. Eli toisin kuin välikysymyksessä esitetään, ilmastotoimia ja fossiilisista irrottautumista ei pidä hidastaa.

Arvoisa puhemies,

On tärkeää, että siirtymä kohti kestävää energiantuotantoa tehdään oikeudenmukaisesti.
Konversiotuet, energiaremonttituet ja latausverkoston tuet ovat kaikki jo toteutettuja ja rahoitettuja välineitä, joilla hallitus on siirtymää mahdollistanut.

Sähkön osalta hallitus on myös toiminut jo aiemmin. Teollisuuden, konesalien ja maatalouden sähkövero alennettiin EU:n minimitasolle ja alennettua sähköveroa laajennetaan tänä vuonna. Meidän kaikkien maksamia sähkön siirtohintoja on jo alennettu ja Vasemmistolle on tärkeää, että siirtohinnoilla tehtäviä monopolivoittoja leikataan jatkossakin.

Öljylämmityksestä luopumiseen on jo tukea. Esitämme, että energiaremonttitukea laajennetaan ja kehitetään, jotta jokaisella on mahdollisuus muuttaa kotinsa lämmitys kestäväksi.

Nyt hallitus on linjannut täsmätoimista, joilla se vastaa energian hintojen nousuun. Toimet painottuvat erityisesti liikenteeseen ja kohdistuvat kotitalouksiin, ammattiliikenteeseen sekä maatalouden yrittäjiin. Toimet sisältävät sekä lyhyen aikavälin että pidemmän aikavälin toimia.

Hallitus on lähtenyt siitä, että on oikein tukea ihmisiä akuutissa tilanteessa. Ihmisiä, joiden on pakko käyttää autoa työmatkoillaan, pulaan joutuneita maatalousyrittäjiä, toimeentulotuesta sähkölaskuja maksavia ja ammattiliikennettä.

Silti on myönnettävä, että moni jää täsmäavun ulkopuolelle – esimerkiksi eläkeläiset ja vammaiset, joiden on pakko käyttää autoa. Onkin tärkeää esimerkiksi jatkaa pienten eläkkeiden korotuksia, kun vihdoin saatiin pää auki ja hallitus korotti kansaneläkkeitä ensimmäistä kertaa yli vuosikymmeneen.

Arvoisa puhemies,

Vasemmisto painottaa konkretiaa reilussa siirtymässä. Pienituloisten ei pidä joutua maksajiksi. Me tarvitsemme kohdennettuja toimia niille, jotka tarvitsevat tukea siirtymässä pois fossiilisesta energiasta. Mitä suurempi osuus henkilön, kotitalouden tai yrityksen käytettävissä olevista tuloista menee sähkö-, lämmitys- tai liikennepolttoainelaskuun, sitä suurempia vaikutuksia näiden kallistuminen aiheuttaa.

On tärkeää, että syrjäseudulla asuvien tilanne otetaan vakavasti. Erilaisille alueille tarvitaan erilaisia ratkaisuja. Joukkoliikennettä on parannettava kaupungeissa ja kaupunkien välillä Ja kaasutankkausverkostoa pitää laajentaa. Kestävän elämäntavan on oltava mahdollinen kaikille, ei harvoille.

On muistettava, että yhteiskunta pyörii vielä suurelta osin fossiilisilla polttoaineilla, ja fossiilisten käyttöön on edelleen olemassa taloudellisia kannustimia. Tämä pitää muuttaa.

Juuri reilun siirtymän toimilla voidaan varmistaa energiaoikeudenmukaisuus ja estää energiaköyhyys samalla, kun energian käyttö muuttuu kestäväksi. Reilun siirtymän pitää olla konkretiaa, ei sanahelinää.