An­na Kon­tu­la So­tu-ko­mi­tean vä­li­ra­por­tis­ta: ”Sai­raat ja vam­mai­set tar­vit­se­vat pal­ve­lui­ta, ei­vät sank­tioi­ta”

Vasemmistoliiton kansanedustaja ja Sosiaaliturvakomitean jäsen Anna Kontula kiittelee komitean väliraporttia. Erityisesti kiitosta saa ehdotus yhden perusturvaetuuden selvittämistä sosiaaliturvauudistuksen seuraavana vaiheena. Tämä olisi luonteva askel kohti perustuloa.

Vasemmistoliitto jätti kuitenkin eriävän mielipiteen komitean väliraportin ehdotukseen, joka sisältää esityksen työkyvyttömiin kohdistetuista velvoitteista.

– Kyse on arvovalinnasta. Vasemmistoliiton mielestä ei ole oikein, että sairaita ja vammaisia pakotetaan palveluihin perusturvan menettämisen uhalla. Palveluita ei tahdo riittää edes halukkaille ja mikäli uudistus tehdään, sillä on enemmän kielteisiä kuin myönteisiä vaikutuksia. Myös uudistuksen yhteensopivuus perustuslain kanssa on epäselvää, Kontula sanoo.

Sosiaalietuuksien yhteydessä velvoitteilla tarkoitetaan ehtoja, joiden täyttämättä jättäminen on sanktioitu etuuden pienentämisen tai keskeyttämisen uhalla. Esityksen mukaisesti näitä velvoitteita kohdistettaisiin ryhmään, jonka työkyvyttömyys on systemaattisesti todennettu – siis sairaisiin ja vammaisiin ihmisiin.

– Komitean linjaus olisi radikaali, sillä perinteisesti suomalaisessa sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmässä on lähdetty vapaaehtoisuudesta. Velvoittavuuden sijasta sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden järjestämisessä on korostunut asiakkaiden autonomia, Kontula sanoo.

Kontula katsoo, ettei ihmisten määrääminen sosiaali- ja terveyspalveluihin ole ajatuksena realistista tilanteessa, jossa palveluiden saatavuudessa on huomattavia puutteita.

– Mikäli ihmiset komitean esityksen toiveen mukaisesti hakeutuisivat palveluihin nykyistä enemmän etuuden menettämisen uhalla, aliresursoitujen sosiaali- ja terveyspalveluiden olosuhteissa se käytännössä tarkoittaisi, että koetun tarpeen vuoksi palveluja hakevien kohdalla saavutettavuus vastaavasti heikkenisi, Kontula perustelee.

Lue koko eriävä mielipide täältä: https://www.annakontula.fi/2023/01/31/eriava-mielipide-sosiaaliturvakomitean-valiraportin-luvun-4-esitykseen-7/

Ja Sosiaaliturvakomitean väliraportti täältä:  https://stm.fi/documents/1271139/148073972/Sosiaaliturvakomitean+v%C3%A4limietint%C3%B6.pdf/c5db48f7-d8ae-d06d-f64a-b2ffd9c1ad06/Sosiaaliturvakomitean+v%C3%A4limietint%C3%B6.pdf?t=1675087724368