Ar­hin­mä­ki: Ul­ko- ja tur­val­li­suus­po­li­tii­kan ih­mi­soi­keus­pe­rus­tai­suu­den pi­tää kuu­lua myös Suo­men jul­ki­sis­sa pu­heen­vuo­rois­sa

Vasemmistoliiton eduskuntaryhmän puheenjohtaja ja ulkoasiainvaliokunnan jäsen Paavo Arhinmäki pitää tärkeänä, että ulko- ja turvallisuuspoliittisessa selonteossa todetaan nyt ensimmäistä kertaa Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikan olevan ihmisoikeusperustaista. 

Arhinmäki piti tänään vasemmistoliiton eduskuntaryhmän ryhmäpuheen ulko- ja turvallisuuspoliittisen selonteon palautekeskustelussa. Arhinmäen mukaan ihmisoikeusperustaisuuden pitää kuulua myös Suomen kansainvälisissä puheenvuoroissa.

– Suomen täytyy pitää esillä uiguurien sortotoimet Kiinassa ja seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen syrjintä Venäjällä.

– Suomen täytyy pitää esillä uiguurien sortotoimet Kiinassa ja seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen syrjintä Venäjällä. Emme saa unohtaa Marokon miehitystä Länsi-Saharassa emmekä sotilasjuntan julmuuksia Myanmarissa. Suomen on toimittava palestiinalaisten ihmisoikeuksien polkemisen lopettamiseksi ja tuomittava Turkin ja Iranin kurdien sorto, sanoi Arhinmäki.

Arhinmäki pitää hyvänä linjaa, jonka mukaan Suomi tulee arvioimaan kaikessa kansainvälisessä toiminnassaan ihmisoikeuksien toteutumista. Ihmisoikeuksien tulee olla kaiken kansainvälisen toiminnan läpileikkaava lähtökohta.

Ihmisoikeudet eivät ole mielipidekysymys, vaan osa jokaisen ihmisarvoa kaikkialla.

– Tämä on oikea linja, koska ihmisoikeudet eivät ole mielipidekysymys, vaan osa jokaisen ihmisarvoa kaikkialla, sanoo Arhinmäki.

Arhinmäen mukaan on selvää, että pienenä, sotilaallisesti liittoutumattomana maana Suomen kansainvälisen toiminnan tuleekin keskittyä ihmisoikeus- ja demokratiatyöhön.

– Ihmisoikeuslinja näkyy jo Suomen ulkopolitiikassa naisten ja tyttöjen oikeuksien parantamisessa ja laadukkaan koulutuksen edistämisessä. Näistä teemoista Suomi tunnetaan maailmalla. Ihmisoikeusperustaisuuden kirjaaminen selontekoon on jatkumoa tälle, Arhinmäki sanoo.