Paa­vo Ar­hin­mä­ki: Poik­keus­o­lois­sa lii­ke­huo­neis­to­jen vuo­krat voi­si ra­ja­ta puo­leen ja asun­to­jen vuo­kran­ko­ro­tuk­set kiel­tää

Vasemmistoliiton eduskuntaryhmän puheenjohtaja Paavo Arhinmäki vaatii poikkeuksellisia toimia yritysten pelastamiseksi ja kansalaisten asumisen ja toimeentulon turvaamiseksi poikkeusolojen aikana. Hän ehdottaa lainsäädäntöä liikehuoneistojen vuokrien rajoittamiseksi ja asuinhuoneistojen vuokrasopimusten irtisanomisen kieltämiseksi tilapäisesti.

Koronaepidemian vuoksi on ryhdytty eduskunnan yksimielisellä tuella poikkeuksellisiin, kansalaisten perusoikeuksiin puuttuviin toimiin epidemian leviämisen hidastamiseksi. Poikkeuksellisessa tilanteessa välttämättömiksi katsotuilla rajoitustoimilla on itsessään raskas inhimillinen ja taloudellinen hinta. Rajoitukset iskevät kovaa ihmisten ja yritysten talouteen.

Välttämättömillä rajoituksilla on raskas inhimillinen ja taloudellinen hinta.

Moni yrittäjä on nopeasti menettänyt asiakkaansa tai joutunut sulkemaan ovensa. Kiinteät kulut kuitenkin juoksevat, ja tilavuokrat ovat näistä merkittävimpiä. Samalla moni yrittäjä, itsensätyöllistäjä, freelancer ja lomautettu työntekijä on menettänyt toimeentulonsa ja kamppailee välttämättömien elinkustannusten kanssa.

Hallituksen viime viikolla julkistamat laajat tukitoimenpiteet yritysten tukemiseksi ja muun muassa yrittäjien työttömyysturvan mahdollistamiseksi sekä lomautettavien ja irtisanottavien karensseista luopumiseksi tuovat helpotusta tilanteeseen, mutta auttavat vain osittain ja vasta viiveellä.

Arhinmäki ehdottaa, että eduskunta voisi poikkeuksellisissa oloissa säätää lailla liikehuoneistojen vuokrien määräaikaisesta rajoittamisesta esimerkiksi puoleen voimassaolevien vuokrasopimusten mukaisista vuokrista.

Poikkeuksellisissa oloissa liikehuoneistojen vuokria voisi määräaikaisesti rajoittaa puoleen.

– Kysymys ei ole vain yrityksistä ja yrittäjistä. Viisas vuokranantaja katsoo pidemmälle. Jos tilanteeseen nähden kohtuuttomilla vuokrilla ajetaan yrityksiä konkurssiin, ei vuokranmaksajia ole kohta ollenkaan, Arhinmäki perustelee.

Asuinhuoneistojen osalta vastaavasti tämänhetkisessä tilanteessa voitaisiin lailla säätää määräaikainen vuokrasopimuksen irtisanomiskielto tai vuokrankorotuskielto.

Tilapäiset rajoitukset voitaisiin säätää esimerkiksi kolmeksi kuukaudeksi.

– Tietysti olisi toivottavaa, että tällaisiin lainsäädännöllisiin toimiin ei tarvitsisi mennä, vaan vuokranantajat kantaisivat yhteiskunnallisen vastuunsa itse, Arhinmäki sanoo.

Olisi toivottavaa, että vuokranantajat kantaisivat yhteiskunnallisen vastuunsa.

Monet taloyhtiöt ovat jo omatoimisesti alentaneet yritysten vuokria. Pääomasijoittajien tai institutionaalisten sijoittajien vastuuta ei ole vielä näkynyt. Lisäksi vakuutusyhtiöt ovat haluttomia maksamaan keskeyttämisvakuutuksia.

Vuokrien tasoon ja vuokrasuhteisiin puuttuminen olisi kova toimi, joka puuttuisi perustuslaissa turvattuun omaisuuden suojaan. On hyvin mahdollista, että rajoitukset eivät olisi säädettävissä tavallisella lailla, vaan ne edellyttäisivät perustuslain säätämisjärjestyksessä säädettävää poikkeuslakia.

Poikkeusoloissakin on toimittava perustuslain mukaan.

– Poikkeusoloissakin on toimittava perustuslain mukaan. Asumisen, toimeentulon ja yritystoiminnan turvaamiseksi on kuitenkin harkittava kaikkia keinoja, Arhinmäki sanoo.

Valmiuslaki sisältää asuntokannan käytön ja vuokrien sääntelyn keinoja, mutta ne ovat käytössä vain aseellisten kriisien tai erityisen vakavan suuronnettomuuden yhteydessä – eivät nykyisissä poikkeusoloissa.

Perusoikeuksiin voidaan tavallisella lailla säätää rajoituksia, jotka ovat täsmällisiä ja tarkkarajaisia, välttämättömiä ja oikeasuhtaisia hyväksyttävän päämäärän saavuttamiseksi. Rajoituksilla ei voida puuttua perusoikeuden ydinalueeseen, niiden yhteydessä on turvattava oikeusturvajärjestelyjen riittävyys ja niiden on noudatettava kansainvälisiä ihmisoikeusvelvoitteita.

Valmiuslakiin sisältyvät vuokrasääntelyn keinot ovat käytössä vain aseellisten kriisien tai suuronnettomuuden yhteydessä – eivät nykyisissä poikkeusoloissa.

Perustuslaki mahdollistaa lisäksi perustuslain säätämisjärjestyksessä säädettävät perustuslakiin tehtävän rajatun poikkeuksen eli poikkeuslain säätämisen. Vaikka poikkeuslakeja pyritään välttämään, poikkeuslakimenettelyyn voidaan turvautua erityisen poikkeuksellisissa tapauksissa ja pakottavista syistä. Poikkeukset on rajoitettava mahdollisimman tarkasti ja säädettävä ensisijaisesti määräaikaisiksi.

Poikkeuslain nopea säätäminen edellyttäisi, että eduskunnan olisi ensin julistettava ehdotus kiireelliseksi viiden kuudesosan enemmistöllä. Tämän jälkeen ehdotus olisi hyväksyttävä vähintään kahden kolmasosan enemmistöllä annetuista äänistä.

– Tässä vaikeassa tilanteessa eduskunnalta voisi löytyä yhteistä tahtoa huolehtia ihmisistä ja yrityksistä. Mutta toivottavasti vuokranantajat ymmärtävät tämän ilman tiukkoja poikkeuslakejakin, Arhinmäki sanoo.